Zekatın Helal Olduğu Kimseler İle İlgili HadislerHadis No: 2050

Ravi: Ziyad İbnu’l-Haris es-Suddi

Tanım: Resulullah (sav)’a gelip biat ettim. O sırada bir adam gelerek: “Bana sadakadan ver!” dedi. Resulullah (sav) adama: “Allah, sadakalar hususunda, ne herhangi bir peygambere ne de bir başkaına hüküm verme yetkisi tanımadı, hükmü bizzat kendisi verdi. Ve, sadakaları sekiz hisseye ayırdı. Eğer sen bunlardan birine girersen senin hakkını derhal sana veririm” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Zekat 23, (1630)


Hadis No: 2051

Ravi: Ümmü Atiyye

Tanım: Bana bir koyun tasadduk edilmişti. Hz. Aişe (ra)’ye bir miktar et gönderdim. Resulullah (sav) o sırada Hz. Aişe’ye: “Yiyecek birşeyler var mı?” diye sormuş, Hz. Aişe (ra) de: “Hayır! Ancak, Nüseybe şu (kendisine tasadduk edilen) koyundan gönderdiği bir miktar et var” cevabını vermiş. Resulullah: “Getir onu, o koyun yerini bulmuş (bize hediye olarak gelen zekat olmaktan çıkmıştır)” demiş.

Kaynak: Buhari, Zekat 31, 62, Hibe 5; Müslim, Zekat 174, (1076)


Hadis No: 2052

Ravi: Enes

Tanım: Berire (ra)’ye tasadduk edilen bir etten Resulullah’a ikram edilmişti. (Etin menşeini öğrenen Resulullah: “Bu ona sadakadır, bize ise hediyedir buyurdu.”

Kaynak: Buhari, Zekat 62, Hibe 5; Müslim, Zekat 170, (1074); Ebu Davud, Zekat 30, (1656)


Hadis No: 2053

Ravi: Beşir İbnu Yesar

Tanım: Sehl İbnu Ebi Hasme denen Ensar’dan bir zat şunu haber vermiştir: “Resulullah (sav), kendisine (Sehl’e) zekat develerinden yüz tanesini diyet olarak ödemiştir. Yani, Hayber’de öldürülen Ensari’nin diyeti olarak.”

Kaynak: Ebu Davud, Diyat 8, 9, (4521, 4523); Buhari, Diyat 22


Hadis No: 2054

Ravi: Ebu Las el-Huzai

Tanım: Hz. Peygamber (sav), (bizi hacca giderken) sadaka develerine bindirdi. (Bu rivayeti Rezin ilave etmiştir. Buhari muallak olarak kaydeder. Ahmed İbnu Hanbel de Müsned’de)

Kaynak: Buhari, Zekat 49

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*