Zekatın Haram Olduğu Kimseler İle İlgili HadislerHadis No: 2044

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Hasan İbnu Ali (ra) zekat hurmasından bir tanesini alıp, hemen ağzına attı. Resulullah (sav): “Hişt, hişt at onu! Bilmiyor musun, biz zekat yemiyoruz!” -veya: “Bize zekat helal değildir!-” diye müdahale etti.

Kaynak: Buhari, Zekat 60, 57, Cihad 188; Müslim, Zekat 161, (1069)


Hadis No: 2045

Ravi:

Tanım: Sahiheyn’de gelen bir diğer rivayette şöyle denmiştir: “Resullulah (sav) buyurdular ki: “Ben bazan evime dönüyor, yatağımda veya odamda yere düşmüş bir hurma buluyorum. Onu yemek üzere kaldırdığım vakit, “bu, sadaka hurması olmasın?” diye aklıma geliyor, korkup (tekrar yere) atıyorum.”

Kaynak: Buhari, Lukata 6; Müslim, Zekat 162,163, (1070); Ebu Davud, Zekat 29, (1651, 1652)


Hadis No: 2046

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) efendimiz, kendisine bir yiyecek getirilince, mahiyeti hakkında sorardı. Eğer “hediye olduğu” söylenirse ondan yerdi, “sadaka olduğu” söylenirse yemeyip Ashabına, “Siz yiyin!” derdi.

Kaynak: Buhari, Hibe 5; Müslim, Zekat 175, (1077); Tirmizi, Zekat 25, (656); Nesai, Zekat 98, (5, 107)


Hadis No: 2047

Ravi: Ebu Rafi’

Tanım: (Peygamberimizin azadlısı) Ebu Rafi’ (ra) anlatıyor: “Resulullah (sav). Beni Mahzum’dan bir adamı zekat toplamak üzere gönderdi. Adam bana: “Benimle sen de gel, zekattan sana da bir pay düşsün” dedi. Kendisine “Hele Resulullah’a bir sorayım” cevabını verdim ve sordum. Efendimiz: “Bir kavmin azadlısı o kavimden sayılır, bize sadaka helal değildir” buyurdu. Hadisin metni Ebu Davud ve Tirmizi’nin metnidir)

Kaynak: Tirmizi, Zekat 25, (657); Ebu Davud, Zekat 29, (1650); Nesai, Zekat 97, (5, 107)


Hadis No: 2048

Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’l-As

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sadaka, ne zengine ne de sakatlığı olmayan güçlüye helal değildir.”

Kaynak: Tirmizi, Zekat 23, (652); Ebu Davud, Zekat 23, (1634); Nesai, Zekat 90, (5, 99); İbnu Mace, Zekat 26


Hadis No: 2049

Ravi: Ata İbnu Yesar

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sadaka şu beş kişi dışında zengine helal değildir: 1-Allah yolunda gazveye çıkan 2-Sadakayı toplamak için çalışan 3-Borçlanan 4-Sadaka malını kendi parasıyla satın alan 5-Komşusu fakir olan kimse. Şöyle ki: Bu fakire sadaka verilir, o da bundan zengin komşusuna hediyede bulunur.”

Kaynak: Muvatta, Zekat 29, (1, 268); Ebu Davud, Zekat 22, (1635, 1636); İbnu Mace, Zekat 27, (1841)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*