Zekat Tahsildarının Hak Ve Vazifeleri İle İlgili HadislerHadis No: 2038

Ravi: Ebu Humeyd es’Saidi

Tanım: Resulullah (sav) zekat toplama işinde bir adam istihdam etti. -Bir rivayette “Beni Süleym’in zekatını toplama işinde” denmiştir. Adam vazifeden dönünce: “Bu size aittir, şu da bana hediye edilenler!” dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav) (öfkeyle) minbere çıkıp, Allah’a hamd ve senada bulunduktan sonra şunları söyledi: “Emma ba’d. Ben sizden birini, Allah’ın bana tevdi ettiği bir işte istihdam ederim. Sonra o gelir: “Bu size aittir, şu da bana hediye edilenler!” der. Bu adama, babasının veya anasının evinde otursaydı da, eğer doğru sözlüyse hediyesi ayağına gelseydi ya! Vallahi sizden kim haksız bir şey alırsa mutlaka onu boynunda taşır olduğu halde Kıyamet günü Allah’la karşılacaktır. Eğer bu haksız aldığı şey deve ise böğürecek, sığırsa möleyecek, koyunsa meleyecek!” Sonra Resulullah ellerini kaldırdı, o kadar ki koltuk altındaki beyazlık gözüktü: “Allah’ım tebliğ ettim mi?” dedi ve bu sözünü üç kere tekrar etti.

Kaynak: Buhari, Hiyel 15, Cum’a 29, Zekat 67, Hibe 17, Eyman 3, Ahkam 24, 41; Müslim, İmaret 26, (1832); Ebu


Hadis No: 2039

Ravi: Beşir İbnu’l-Hasasiye

Tanım: Ey Allah’ın Resulü! dedik, “zekat toplayanlar, bize haksızlık edip borcumuzdan fazlasını alıyorlar, biz malımızdan haksızlıkları kadarını gizleyelim mi?” “Hayır!” cevabını verdi.

Kaynak: Ebu Davud, Zekat 5, (1586,1587)


Hadis No: 2040

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Zekatta haddi aşan, vermeyen gibidir.”

Kaynak: Ebu Davud, Zekat 4, (1585); Tirmizi, Zekat 19, (646); İbnu Mace, Zekat 14, (1908)


Hadis No: 2041

Ravi: Cabir İbnu Atik

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Size bir grup sevimsiz atlılar gelecek. Geldikleri zaman, onları iyi karşılayın. Onlarla talep ettikleri şeylerin arasından çekilin. Adalet ederlerse bu kendi lehlerinedir. Zulmederlerse bu da onların aleyhlerindedir. Siz onları razı edin. Zekatınızın kemali onların rızasına bağlıdır, (öyle ise onları razı edin ki) sizlere dua etsinler.”

Kaynak: Ebu Davud, Zekat 5, (1588)


Hadis No: 2042

Ravi: Rafi’ İbnu Hadic

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Zekatı hakkaniyetle toplayan tahsildar evine dönünceye kadar, Allah Teala yolunda cihad yapan asker gibidir.”

Kaynak: Ebu Davud, İmaret 7, (2936); Tirmizi, Zekat 18, (645); İbnu Mace, Zekat 14, (1809)


Hadis No: 2043

Ravi: Abdullah İbnu Ebi Evfa

Tanım: Babam ashabu’ş-şecereden idi. Resulullah (sav) kendisine bir kavm zekatlarını getirince şöyle dua buyururlardı: “Allah’ım Ebu Evfa’ya rahmet buyur” diye dua etti

Kaynak: Buhari, Zekat 64, Meğazi 35, Da’avat 19, 33; Müslim, Zekat 176. (1078); Ebu Davud, Zekat 6, (1590);

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*