Tilavet Adabı İle İlgili HadislerHadis No: 0896

Ravi: Bera

Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Kur’an-ı Kerim’i sesinizle güzelleştirin.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 355, (1468); Nesai, Salat 83, (2, 179, 180); İbnu Mace, İkamet 176, (1342)


Hadis No: 0897

Ravi: Ebu Said

Tanım: Resulullah (sav) mescidde i’tikaf’a girmişti. Cemaatin Kur’an’ı cehri olarak okuduklarını işitti. Perdeyi aralayıp şöyle seslendi: “Bilin ki, herkes Rabbine hususi şekilde münacaatta bulunuyor, birbirinizi (seslerinizle) rahatsız etmeyin. Biriniz okurken (veya namazda iken) diğerinin kıraatini bastırmasın.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 315, (1332)


Hadis No: 0898

Ravi: Aişe

Tanım: Bir gece bir adam kalkıp yüksek sesle Kur’an okudu. Sabah olunca, Resulullah (sav): “(Şu kimseye Allah rahmet buyursun) iskat etmiş olduğum bir ayeti bana hatırlatmış oldu” dedi.

Kaynak: Buhari, Şehadat 11, Fedailu’l Kur’an 26; Müslim, Müsafirin 225, (788); Ebu Davud, Salat 315, (1331)


Hadis No: 0899

Ravi: Ümmü Hani

Tanım: Ben evimin damında otururken Resulullah (sav)’ın kıraatini işitirdim.”

Kaynak: Nesai, İftihah 81, (2, 179); İbnu Mace, İkamet 179, (1349)


Hadis No: 0900

Ravi: Abdullah İbnu Ebi Kays

Tanım: Hz. Aişe’ye, “Resulullah’ın geceleyin kıraati nasıldı? Gizli mi okurdu, sesli mi okurdu?” diye sordum. Bana: “Her iki şekilde de okurdu: Bazan gizli, bazan sesli” diye cevap verdi. Ben: “Bu işte genişlik yapan Allah’a hamdolsun” dedim. (Tirmizi hadise: “Hasen-sahih” demiştir)

Kaynak: Tirmizi, Salat 330, (449), Sevabu’l-Kur’an 23, (2925); Ebu Davud, Salat, 343, (1437); Nesai, Salatu’


Hadis No: 0901

Ravi: Katade

Tanım: Hz. Enes (ra)’e Hz. Peygamber (sav)’ın kıraatından sordum. Şu cevabı verdi: “Resulullah (sav) medleri (uzun heceleri) uzatırdı.” Sonra örnek olarak Bismillahirrahmanirrahim’i okudu ve uzatılacak yerleri belirgin şekilde uzattı: Bismillaahi’yi uzattı, er-rahmaan’ı uzattı, er rahiim’i uzattı.”

Kaynak: Buhari, Fedailu’l-Kur’an 42, 29; Ebu Davud, Salat 355, (1465)


Hadis No: 0902

Ravi: Ümmü Seleme

Tanım: Hz. Peygamber (sav)’in kıraatini açık bir şekilde harf harf tavsif ettiği rivayet edilmiştir.

Kaynak: Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 23, (2924); Ebu Davud, Salat 336, (1466); Nesai, Salat 83, (2, 181)


Hadis No: 0903

Ravi: Abdullah İbnu Muğaffel

Tanım: Resulullah (sav)’ı devesinin üstünde Feth süresini okurken gördüm. Süreyi terci’ üzere okuyordu.”

Kaynak: Buhari, Fedailu’l-Kur’an 24, 30, Meğazi 48, Tefsir, Feth 1, Tevhid 50; Müslim, Müsafirin 237, (794);


Hadis No: 0904

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav), Bismillahirrahmanirrahim, elhamdu lillahi rabbillalemin diye Fatiha süresini ayet ayet tertil üzere okurdu.” (Rezin ilavesidir)

Kaynak: Rezin


Hadis No: 0905

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Resulullah (sav) bana: “Kur’an’ı bana oku!” dedi. Ben (hayretle): “Sana indirilmiş bulunan Kur’an’ı mı sana okuyayım?” diye sordum. Bana; “Evet, ben onu kendimden başkasından dinlemeyi seviyorum!” dedi. Ben de ona Nisa süresini okumaya başladım. Ne zaman ki, “Her ümmete her şahid getirdiğimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara şahid getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak?” mealindeki ayete (41. ayet) geldim. “Dur!” dedi. Durdum ve dönüp Resulullah (sav)’a baktım. Bir de ne göreyim, iki gözünden de yaşlar akıyordu.”

Kaynak: Buhari, Fedailu’l-Kur’an 32, 33, 35; Müslim, Müsafirin 247, (700); Tirmizi, Tefsir, Nisa, (3027, 302


Hadis No: 0906

Ravi: Esma

Tanım: Seleften hiç kimse Kur’an-ı Kerim’in tilaveti sırasında bayılıp düşmezdi. Onlar ağlarlar ve ürperirlerdi. Sonra bedenleri ve kalpleri zikrullah için yumuşardı.” [Rezin ilavesidir. (Bağavi TefsirTnden alınmıştır 7, 238).]

Kaynak: Rezin


Hadis No: 0907

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden kim Vettini ve’zzeytuni süresini okuyup son ayeti olan: “Allah hakimlerin hakimi değil mi?” (8. ayet) ayetine gelince: “Evet, ben buna şehadet edenlerdenim” desin. Kim de La uksimu biyevmi’l-kıyame’yi okuyup son ayeti olan “(Bütün bunları yapan Allah) ölüleri tekrar diriltmeye kadir değil midir?” (Kıyamet 40) ayetini de okudu mu: “Rabbimizin izzetine andolsun evet!” desin. Kim de Mürselat süresini okuyup en sondaki, “Artık bundan sonra hangi söze inanacak onlar?” (50. ayet) ayetini de tamamladı mı: “Allahu Teala’ya inandık” desin.” (Hadis, Ebu Davud’da tam olarak, Tirmizi’de, “Ben buna şehadet edenlerdenim”e kadar olan kısmı rivayet edilmiştir)

Kaynak: Ebu Davud, Salat 154, (887); Tirmizi, Tefsir, Tin, (3344)


Hadis No: 0908

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden biri geceleyin kalkınca Kur’an diline dolaşıp ne dediğini anlamamaya başlayınca hemen yatsın.”

Kaynak: Müslim, Müsafirin 223, (787); Ebu Davud, Salat 308, (1311)


Hadis No: 0909

Ravi: Huzeyfe

Tanım: Ey Kurra cemaati, doğru yolda gidin. Siz çok öne geçmiş kimselersiniz. Eğer (doğru yoldan aynlarak, ifrat ve tefritle), sağa sola meyledecek olursanız (kötülükte çok öne geçmiş bulunarak) büyük bir dalalete düşmüş olacaksınız.”

Kaynak: Buhari, İ’tisam 2

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*