Tavaf Ve Say’in Ahkamı İle İlgili HadislerHadis No: 1355

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Beytullah etrafındaki tavaf, namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz, öyle ise, kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.”

Kaynak: Tirmizi, Hacc 112, (960); Nesai, Hacc 136, (5, 222)


Hadis No: 1356

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Nesai’nin bir başka rivayetinde şöyle buyurulmuştur: “Tavaf sırasında az kelam edin. Zira sizler namazdasınız.”

Kaynak: Nesai, Hacc 136


Hadis No: 1357

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav), Veda haccında bir deve üzerinde tavaf yaptı. Rükn’e bir bastonla istilam buyurdu. Bir rivayette: “Rükn’e her gelişinde, ona elindeki bir şeyle işaret buyurdu” denmiştir.

Kaynak: Buhari, Hacc 58, 61, 62, 74, Salat 24; Müslim, Hacc 253, (1272); Ebu Davud, Menasik 49, (1877); Nesa


Hadis No: 1358

Ravi:

Tanım: Ebu Davud’da gelen bir diğer rivayette: “Resulullah (sav) Mekke’ye geldiği vakit hasta idi. Bu sebeple bineği üzerinde tavaf etti. Tavaf sırasında Rüknun karşısına her gelişte onu bastonu ile selamladı. Tavafını bitirince, devesini ihdı ve iki rek’at namaz kıldı.” denir.

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 49, (1881)


Hadis No: 1359

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) halk kendinden uzaklaştırılır endişesiyle deve üzerinde tavaf etti ve Rükn’ü istilam buyurdu.

Kaynak: Müslim, Hacc 256, (1274); Nesai, Hacc 140, (5, 224)


Hadis No: 1360

Ravi:

Tanım: Müslim ve Ebu Davud’un İbnu Abbas (ra)’dan kaydettikleri bir diğer rivayette şöyle denir: “Resulullah (sav) Rükn’e beraberinde bulunan bir bastonla istilamda bulunuyor ve bastonu öpüyordu.”

Kaynak:


Hadis No: 1361

Ravi: Ümmü Seleme

Tanım: Resulullah (sav)’a hasta olduğumu söyledim. Bana: “Öyleyse, insanların gerisinden, bir hayvan üzerinde tavaf et!” dedi. Ben, Resulullah (sav) Beytullah’ın yan tarafında namaz kılarken tavaf ettim. O namazda “Ve’t-Tür ve Kitabi’n-Mestur” süresini okuyordu.”

Kaynak: Buhari, Hacc 74, 64, 71, Salat 78; Müslim, Hacc 258, (1276); Muvatta, Hacc 40, (1, 371); Ebu Davud,


Hadis No: 1362

Ravi: Vebre İbnu Abdirrahman

Tanım: Bir adam, İbnu Ömer (ra)’e: “Vakfe yerine gelmezden önce Beytullah’ı tavaf etmem uygun olur mu?” diye sordu. İbnu Ömer (ra) cevaben: “Evet!” deyince, adam: “Ama İbnu Abbas (ra): “Vakfe yapmadan Beytullah’ı tavaf etme” dedi!” der. İbnu Ömer (ra) de: “Resulullah (sav) hacc yaptı. O zaman, vakfe yapmadan Beytullah’ı tavaf etti. Ve dahi, şayet sözünde sadık isen, Resulullah (sav)’ın sözüyle amel mi daha doğrudur, İbnu Abbas’ın kavliyle amel mi?”

Kaynak: Müslim, Hacc, 187 (1233); Nesai, HAcc, 141 )5, 224)


Hadis No: 1363

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) (Veda haccında) Mekke’ye geldi, tavafını yaptı, Safa ve Merve arasında sa’yetti. (Geldiği zaman yaptığı bu ilk) tavaftan sonra, Arafat’tan dönünceye kadar Kabe’ye yaklaşmadı.

Kaynak: Buhari, Hacc 70, 23, 127


Hadis No: 1364

Ravi: Cübeyr İbnu Mut’im

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ey Abdümenafoğulları, sizden kim halkı idarede bir sorumluluk deruhte ederse, Beytullah’ı gündüz veya gece herhangi bir saatte ziyaret edip namaz kılanı sakın menetmesin.”

Kaynak: Tirmizi, Hacc 42, (868); Ebu Davud, Menasik 53, (1894); Nesai, Hacc 137, (5, 223); İbnu Mace, İkamet


Hadis No: 1365

Ravi: Ebu’z-Zübeyr el Mekki

Tanım: İbnu Abbas (ra)’ın ikindi namazından sonra yedi kere tavaf edip hücresine çekildiğini gördüm. Artık orada ne yaptığını (tavaf namazı kılıp kılmadığını) bilmiyorum.” Ebu’z-Zübeyr devamla dedi ki: “Ben Beytullah’ın sabah namazından sonra, güneş doğuncaya kadar, ikindi namazından sonra da güneş batıncaya kadar boşaldığını, kimsenin tavaf etmediğini gördüm.”

Kaynak: Muvatta, Hacc 117, (1, 369)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*