Şuf’ay’a Dair Hadisler İle İlgili HadislerHadis No: 0346

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav) taksim edilmedikçe her (akar) malda şufa hakkı bulunduğuna hükmetti. Araya sınırlar konup, yollar tayin edilince şufa hakkı kalkar. (Bu hadisi Beş Kitap da tahric etmiştir. Müslim’deki metin şöyledir: “Henüz taksim edilmemiş arazi, mesken, bahçe gibi (akar nevinden) her ortaklıkta şufa hakkı vardır. (Ortaklarından birinin) ortağına haber vermeden satması helal olmaz. Satmadan önce haber verir, ortağı satın alır veya terkeder. Ortağına haber vermeden satarsa, ortağı bu mala (aynı fiyat karşılığında) hak sahibi olur.”)

Kaynak: Buhari, Şufa 1, Büyu 96, 97, Hiyel 14, Şirket 8-9; Müslim, Müsakat 134 (1608); Nesai, Büyu 108, 109


Hadis No: 0347

Ravi:

Tanım: Ebu Davud ve Tirmizi’de gelen bir diğer rivayet şöyledir: “Komşu, komşusuna karşı şufa hakkına sahiptir. Aynı yoldan işliyorlarsa, komşu bulunmadığı takdirde, gıyabında satış yapmaz, bekler.”

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 75, (3518); Tirmizi, Ahkam 33, (1369); İbnu Mace, Şufa 2, (2494); Nesai, Büyu 80, (7


Hadis No: 0348

Ravi:

Tanım: Tirmizi’nin bir diğer rivayetinde: “Evin komşusu eve bir başkasından daha çok hak sahibidir” buyrulmuştur.

Kaynak: Tirmizi, Ahkam 31, (1368), 33, (1370)


Hadis No: 0349

Ravi:

Tanım: Tirmizi’nin ve Ebu Davud’un Semure’den yaptıkları bir rivayete göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Evin komşusu komşunun evine veya tarlaya daha ziyade hak sahibidir.”

Kaynak: Tirmizi, Ahkam 31, (1368); Ebu Davud, Büyu 75, (3518)


Hadis No: 0350

Ravi: Amr İbnu’ş-Şerid

Tanım: Ebu Rafi (ra)’nin şöyle söylediğini işitmiştir: “Komşu, yakın komşusuna karşı daha çok hak sahibidir.”

Kaynak: Buhari, Şufa 2, Hiyel 14,15; Ebu Davud, Büyu 75, (3516); Nesai, Büyu 109, (7, 320)


Hadis No: 0351

Ravi: Amr İbnu’ş-Şerid

Tanım: Bir adam, Hz. Peygamber (sav)’e: “Ey Allah’ın Resulü, tarlam var, kimsenin bunda ne ortaklığı ne de hissesi var, ancak komşum var” dedi. Hz. Peygamber (sav): “Komşu, yakın olan eve daha ziyade hak sahibidir” buyurdu.

Kaynak: Nesai, Büyu 109, (7,320)


Hadis No: 0352

Ravi: Osman

Tanım: Buyurdular ki: “Bir araziye sınırlar konacak olursa artık onda şufa hakkı kalmaz, ne kuyunun suyunda şufa hakkı ne de hurma ağaçlarını telkih de (döllemede) şufa hakkı kalmaz.”

Kaynak: Muvatta, Şufa 4, (7, 320)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*