Selem (Önceden Satma) Hakkında İle İlgili HadislerHadis No: 0353

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Hz. Peygamber (sav) Medine’ye geldiginde Medineliler, bir yıllık, iki yıllık hurma mahsulünü peşinen satarlardI. Resulullah (sav) onlara: “Hurmayı kim önceden satarsa ölçüsünü, tartısını belirterek, vadesini tayin ederek satsın” buyurdu. (Bunu Beş Kitap tahric etmiştir. Buhari ve Ebu Davud’da gelen diğer rivayetlerde aynısı ifade edilmiş ve şöyle bir farklılığa yer verilmiştir: “…iki ve üç yıllık…”)

Kaynak: Buhari, Selem 1, 2, 7; Müslim, Müsakat 127, 128, (1604); Ebu Davud, Büyu 57, (3463); Tirmizi, Büyu 6


Hadis No: 0354

Ravi: Muhammed İbnu Ebi’l-Mücalid

Tanım: Abdullah İbnu Şeddad İbni’l-Had ve Ebu Bürde selef mevzuunda ihtilafa düştüler. Beni, İbnu Ebi Evfa (ra)’a gönderdiler. Ben kendisine bu hususta sordum. Şu cevabı verdi: “Biz Resulullah (sav), Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer (ra) devirlerinde buğday, arpa, kuru üzüm ve kuru hurma hususlarında selefte bulunurduk. Ben, İbnu Ebza’ya da sordum. O da buna benzer bir cevap verdi.”

Kaynak: Buhari, Selem 2, 3, 7; Ebu Davud, Büyu 57, (3464); Nesai, Büyu 62, (7, 290)


Hadis No: 0355

Ravi: Muhammed İbnu Ebi’l-Mücalid

Tanım: Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: “…Dedim ki: (siz selem adini) yanında alacağınız malın aslını bulunduran kimse ile mi yapardınız?” Şu cevabı verdi: Biz selem yaptığımız kimseye o hususu sormazdık.” (Ebu Davud’un rivayetinde şu ziyade var: “(Selem akdini) alacağımız mal elinde bulunmayan kimselerle yapardık.”)

Kaynak: Buhari, Selem 3; Ebu Davud, Büyu 57, (3464)


Hadis No: 0356

Ravi: Ebu Said el-Hudri

Tanım: Hz. Peygamber (sav) dedi ki: “Kim bir yiyecek veya bir başka şeyde selem akdi yapmışsa, bu malı fiilen kabzetmedikçe başkasına satmasın.”

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 59, (3468)


Hadis No: 0357

Ravi: Ebu’l-Bahteri

Tanım: İbnu Ömer (ra)’e “hurmada selem yapılır mı?” diye sordum. Bana: “Resulullah (sav), meyvesi (yenmeye) salih oluncaya kadar hurmanın satılmasını yasakladı” cevabını verdi.

Kaynak: Buhari, Selem 3,4.


Hadis No: 0358

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Rivayetinde der ki: “…Ondan yeninceye, tartılıncaya kadar…” Ben “Tartılması da ne dir?” diye sordum. Yanında bulunan bir zat: “Miktarı göz kararı ile kabaca takdir edilebilinceye kadar” diye açıkladı.

Kaynak: Buhari, Selem 3, 4; Müslim, Büyu 55, (1537)


Hadis No: 0359

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Bir adam selem yoluyla (yani parasını peşin alarak, çıkacak mahsulden verilmek üzere) bir ağacın hurmasını sattı. Fakat o yıl o ağaç hiç mahsul vermedi. Satıcı ile müşteri ihtilafa düşerek davalarını Hz. Peygamber (sav)’e getirdiler. Resulullah (sav) satıcıya: “Onun parasını nasıl helal addedersin, parayı geri ver” dedi. Sonra şunu söyledi; “Hurma (yenmeye) salih oluncaya kadar onu selem yoluyla satmayın.”

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 58, (3467); İbnu Mace, Ticarat 61, (2284); Muvatta, Büyu 21, (2, 644); Buhari, Selem


Hadis No: 0360

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: İmam Malik, İbnu Ömer’in sözü olarak şunu tahric etmiştir: “Kişinin, bir başkasına selem yoluyla yiyecek satmasında bir beis yoktur, yeter ki, yiyecek maddesinin fiyatı belirlenmiş, ödemenin zamanı tayin edilmiş olsun. Ancak (hasada) salahı ortaya çıkmayan ekinde veya (yenmeye) salahı ortaya çıkmayan hurmada selem olmaz.” (İbnu Ömer’in bu sözünü Buhari, bab başlığında senedsiz olarak kaydetmiştir.)

Kaynak: Muvatta, Büyu 94, (2,682); Buhari, Selem, 7


Hadis No: 0361

Ravi:

Tanım: İmam Malik’e ulaştığına göre, bir adam, Hz. Ömer (ra)’e gelip başka bir memlekette ödemek şartıyla kendisiyle selem akdi yapan bir adamdan haber vererek bu akid hakkında sormuştur da, Hz. Ömer (ra) hoşnutsuzluk izhar etmiş ve: “Pekala, devenin kirası nerede?” demiştir.

Kaynak: Muvatta, Büyu 91, (2, 681)


Hadis No: 0362

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: İmam Malik’e ulaştığına göre, İbnu Mes’ud (ra) şöyle demiştir: “Kim selem akdi yaparsa, sakın fazla alma şartı koşmasın. Bir avuç saman bile olsa bu fazlalık ribadır.”

Kaynak: Muvatta, Büyu 94, (2,682)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*