Seferde İki Namazın Cemedilmesi İle İlgili HadislerHadis No: 2898

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav), güneş batıya meyletmeden yola çıkınca, öğle namazını ikindi vaktine te’hir eder, ikindi olunca mola verir, ikisini cemederdi (beraber kılardı). Yola çıkmazdan önce güneş batıya meyletti (öğle vakti) girdi ise, hareketten önce her ikisini de (öğle ve ikindi) kılar sonra yola çıkardı.”

Kaynak: Buhari, Taksiru’s-Salat 16,15; Müslim, Müsafirin 46, (704); Ebu Davud, Salat 274, (1218, 1219); Nesa


Hadis No: 2899

Ravi: Enes

Tanım: Bir rivayette de şöyle gelmiştir: “…Acele yürümek gerekirse öğleyi ikindiye te’hir eder, ikisini birleştirirdi, keza ufuktaki aydınlık kaybolunca da akşamla yatsıyı birleştirirdi.”

Kaynak: Buhari, Taksiru’s-Salat 16,15; Müslim, Müsafirin 46, (704); Ebu Davud, Salat 274, (1218, 1219); Nesa


Hadis No: 2900

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) yol halinde iken öğle ile ikindiyi birleştirirdi, akşam ile yatsıyı da birleştirdi.

Kaynak: Buhari, Taksiru’s-Salat 13


Hadis No: 2901

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) akşam ve yatsıyı Müzdelife’de beraberce kıldı. Bunlardan herbiri için ayrı bir ikamet okudu, iki namaz arasında nafile kılmadı, Bunlardan birinden sonra da nafile kılmadı.

Kaynak: Buhari, Hacc 93, 96; Müslim, Hacc 286, (703), 987, (1288); Muvatta, Hacc 196, (1, 400); Ebu Davud, M


Hadis No: 2902

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Ben Resulullah (sav)’ı şu ikisi hariç, vakti dışında tek bir namazı kıldığını görmedim: Müzdelife’de akşamla yatsıyı birleştirdi. O gün sabahı da vaktinden önce kıldı.”

Kaynak: Buhari, Hac 99, 97; Müslim, Hacc 292, (1289); Ebu Davud, Menasik 65, (1934); Nesai, 49, (1, 291-292)


Hadis No: 2903

Ravi: Ca’fer İbnu Muhammed İbni Mesleme

Tanım: Resulullah (sav) öğle ve ikindi namazlarını, Arafat’ta tek bir ezan ve iki ayrı ikametle kıldı. İki namaz arasında nafile kılmadı. Müzdelife’de de akşamla yatsıyı bir ezan ve iki ikametle kıldı ve aralarında nafile kılmadı.”

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 67, (1906)


Hadis No: 2904

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Kim iki namazı özürsüz olarak cem’ederse büyük günah kapılarından bir kapıya gelmiş olur.

Kaynak: Tirmizi, Salat 138, (188)


Hadis No: 2905

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) Medine’de yedi ve sekiz (rek’at) öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını (cemederek) kıldı. Eyyub (es-Sahtiyani) der ki: “Belki de bu, yağmurlu bir gecedeydi.” Öbürü (Ebu’ş-Şa’sa): “Belki!” dedi. (Sahiheyn’in bir rivayetinde şu ziyade var: “Hadisi İbnu Abbas’tan rivayet eden raviye dendi ki: “Zannederim, öğleyi te’hir, ikindiyi ta’cil, keza akşamı te’hir yatsıyı da ta’cil etmiş olmalı?” Cevaben: “Bunu ben de böyle zannediyorum!” dedi.)

Kaynak: Buhari, Mevakit 12, Teheccüd 30; Müslim, Müsafirin 49, (705); Ebu Davud, Salat 274, (1210, 1211, 121


Hadis No: 2906

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Müslim’de gelen bir başka rivayette şöyle denmiştir: “Resulullah (sav) korku ve sefer hali olmaksızın öğle ve ikindiyi birleştirerek, akşam ve yatsıyı da birleştirerek kıldı.” İmam Malik: “Ben bunu, yağmurlu günde yapılmış olacağını zannediyorum” demiştir.

Kaynak: Muvatta, Kasru’s-Salat 4, (1, 144); Müslim, Müsafirin 49, (705)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*