Resulullah (sav)’ın İsmi Ve Nesebi İle İlgili HadislerHadis No: 5512

Ravi:

Tanım: Buhari merhum, Aleyhissalatu vesselamın bi’setine (peygamber olarak gönderilişine) tahsis ettiği babta der ki: “O, Allah’ın elçisi Muhammed İbnu Abdillah İbni Abdilmuttalib İbnu Haşim İbni Abdi Menafibnu Kusayy, İbni Kilab İbni Mürre İbni Ka’b İbni Lüeyy İbni Galib İbni Fihr İbni Malik İbni’n-Nadr İbni Kinane İbni Huzeyme İbni Müdrike İbni İlyas İbni Mudar İbni Nizar İbni Maadd İbni Adnan’dır.”

Kaynak: Buhari, Menakıbu’l-Ensar 28


Hadis No: 5513

Ravi: Vaile İbnu’l-Eska’

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah Teala hazretleri, İsmail’in evlatları arasından Kinane’yi seçti, Kinane’den Kureyş’i seçti, Kureyş’ten Beni Haşim’i seçti. Beni Haşim’den de beni seçti.”

Kaynak: Müslim, Fezail 1, (2276)


Hadis No: 5514

Ravi: Cübeyr İbnu Mut’im

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Benim beş ismim var: Ben Muhammed’im, ben Ahmed’im, ben Allah’a benimle küfrü mahvedeceği el-Mahi (mahvedici)yim. Ben Haşir (toplayıcıyım, insanlar benim arkamda haşredilecektir. Ben Akıb (sondan gelen)im, benden sonra peygamber gelmeyecektir.”

Kaynak: Buhari, Menakıb 17, Tefsir, Saff 1; Müslim, Fezail 125, (2354); Muvatta, Esmau’n-Nebi 1, (2, 1004);


Hadis No: 5515

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah Teala hazretleri, Kureyşlilerin şetmlerini (hakaretamiz sözlerini) ve lanetlerini benden nasıl çevirdiğine hayret etmiyor musunuz? Onlar zemmedilen birine şetmediyorlar, zemmedilen birine lanet okuyorlar, ben ise (Muhammed’im) övülmüşüm.”

Kaynak: Buhari, Menakıb 17; Nesai, Talak 25, (6, 159)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*