Resulullah (sav)’ın Doğumu Ve Yaşı İle İlgili HadislerHadis No: 5516

Ravi:

Tanım: Muttalib İbnu Abdillah İbni Kays İbnu Mahreme babası vasıtasıyla ceddinden anlattığına göre ceddi şöyle demiştir: “Ben ve Resulullah (sav) Fil yılında doğduk.”

Kaynak: Tirmizi, Menakıb 4, (3623)


Hadis No: 5517

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) altmış üç yaşında vefat etmiştir.

Kaynak: Buhari, Menakıb 10; Müslim, Fezail 115, (2349); Tirmizi, Menakıb 28, (3655)


Hadis No: 5518

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) Mekke’de, kendisine vahiy geldiği durumda on üç yıl ikamet etti. Altmış üç yaşında da vefat etti.

Kaynak:


Hadis No: 5519

Ravi:

Tanım: Bir başka rivayette de şöyle demiştir: “Mekke’de ses işitir ve ışık görür olduğu halde on beş yıl ikamet etti. Bunun yedi yılında ışıktan başka bir şey görmedi, sekiz senesinde vahiy aldı. Medine’de on yıl ikamet etti. Altmış beş yaşında olduğu halde vefat etti.

Kaynak:


Hadis No: 5520

Ravi:

Tanım: Sahiheyn’de gelen bir diğer rivayette şöyle demiştir: “Vahiy Aleyhissalatu vesselam’a kırk yaşında iken indirildi. Bundan sonra on üç yıl kaldı. Sonra hicretle emir olundu. O da Medine’ye hicret etti. Orada on yıl kaldı. Sonra vefat etti Aleyhissalatu vesselam.”

Kaynak: Buhari, Megazi 85, Fezailu’l-Kur’an 1; Müslim, Fezail 117, 121, (2351, 2353); Tirmizi, Menakıb 28, (


Hadis No: 5521

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) altmış üç yaşında vefat etti. Hz. Ebu Bekir de altmış üç yaşında vefat etti. Hz. Ömer de altmış üç yaşında vefat etti (ra).

Kaynak: Müslim, Fezail 114, (2348)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*