Remyin Vakti İle İlgili HadislerHadis No: 1435

Ravi: Cabir

Tanım: Ben, Resulullah (sav)’ı yevm-i nahrde kuşluk vakti taş atarken gördüm. Ama bundan sonraki günlerde, güneşin zevalinden (öğle vaktinden) sonra taş attı. (Bu hadisi Buhari, muallak olarak zikretmiştir)

Kaynak: Buhari, Hacc 134; Müslim, Hacc 313, (1299); Tirmizi, Hacc 59, (894); Ebu Davud, Menasik 78, (1971);


Hadis No: 1436

Ravi: Nafi’

Tanım: Abdullah İbnu Ömer (ra)’in zevcesi Safiyye Bintu Ebi Ubeyd’in oğlan kardeşinin kızı Müzdelife’de nifas oldu (doğum yaptı). Bu yüzden o da, Safiyye de geri kaldılar ve Mina’ya yevm-i nahrde güneş battıktan sonra geldiler. Hz. Abdulllah İbnu Ömer (ra) onlara geldikleri anda taş atmalarını emretti ve bu gecikmeden dolayı onların herhangi bir kefaret ödemesine hükmetmedi.

Kaynak: Muvatta, Hacc 220 (1, 409)


Hadis No: 1437

Ravi: Ebu’l-Beddah Asım İbnu Adiyy

Tanım: Ebu’l-Beddah Asım İbnu Adiyy, babası Adiyy (ra)’den naklediyor: “Resulullah (sav) develerin çobanına, yevm-i nahrde taş atmışlarsa, ertesi gün taş atmayıp develerle kalmaya, sonra da iki günlük taş atmaya ve yevm-i nefrde atmaya ruhsat tanıdı.”

Kaynak:


Hadis No: 1438

Ravi: Nafi’

Tanım: İbnu Ömer (ra) şöyle derdi: “Eyyam-ı teşrikin ortası günü, güneş batmazdan önce Mina’dan ayrılmayan kimse ertesi günü taşları atmadan ayrılmasın.”

Kaynak: Muvatta, Hacc 214, (1, 407)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*