Ölüyü Yıkama Ve Kefenleme İle İlgili HadislerHadis No: 5428

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Bir adam, Arafat’ta Resulullah ile beraber dururken devesi onu (yere atıp) boynunu kırdı ve adam öldü. Aleyhissalatu vesselam: “Adamı su ve sidr ile gasledin, iki parça bezle kefenleyin, kefene tahnit yapmayın (koku sürmeyin). Başını da örtmeyin. Allah onu kıyamet günü telbiye ederek diriltecektir!” buyurdular.

Kaynak: Buhari, Cenaiz 20, 21, 22, Cezaus’s-Sayd 13, 20, 21; Müslim, Hacc 94, (1206); Ebu Davud, Cenaiz 84,


Hadis No: 5429

Ravi: Leyla Bintu Kaif es-Sakafiyye

Tanım: Ben Ümmü Gülsüm Binti Resulullah (sav)’ı yıkayan kadınlar arasında idim. Resulullah (sav) da kapının yanında idi. Yanında Umum Gülsüm’ün kefeni vardı, bize parça parça veriyordu, ilk verdiği parça izar idi. Sonra gömleği (dır’), sonra başörtüsünü (hımar) sonra göğüs örtüsünü (milhafe) verdi. Ümmü Gülsüm sonra bir başka giysinin içine konuldu.

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 36, (3157)


Hadis No: 5430

Ravi: Ebu Saidi’l-Hudri

Tanım: Resulullah (sav)’ın: “Ölü, (kıyamet günü), içinde öldüğü elbise ile diriltilecek” dediğini işittim.

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 18, (3114)


Hadis No: 5431

Ravi: Ali

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kefen(e fazla ödeme)de ileri gitmeyin. Çünkü çabuk çürütülür.”

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 35, (3154)


Hadis No: 5432

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav) Hamza İbnu Abdilmuttalib’i tek parçadan müteşekkil çizgili bir kumaşla kefenledi.

Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 20, (997)


Hadis No: 5433

Ravi: Abdullah Amr İbni’l-As

Tanım: Ölü üç parça ile kefenlenir: Gömlek giydirilir, izar bağlanır, üçüncü giysi olan lifafeye sarılır. Eğer sadece bir kat giysi varsa onunla kefenlenir.

Kaynak: Muvatta, Cenaiz 7, (1, 224)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*