Ölümün Başlangıcı İle İlgili HadislerHadis No: 5403

Ravi: Ebu Saidi’l-Hudri

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ölülerinize (ölmek üzere olanlara) Lailahe illallah demeyi telkin edin.”

Kaynak: Müslim, Cenaiz 1, 2, (916, 917); Tirmizi, Cenaiz 7, (976); Ebu Davud, Cenaiz 20, (3117); Nesai, Cena


Hadis No: 5404

Ravi: Ma’kıl İbnu Yesar

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ölülerinize (ölmek üzere olanlara) Ya-sin suresini okuyun.”

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 24, (3121); İbnu Mace, Cenaiz 4, (1448)


Hadis No: 5405

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sav): “İnsan öldüğü zaman gözleri nasıl belerip kalıyor, görmez misiniz?” buyurmuştu. Cemaat: “Evet, görüyoruz!” dediler. Bunun üzerine: “işte bu, gözünün, nefsim (çıkan ruhun) takip etme sindendir!” buyurdular.

Kaynak: Müslim, Cenaiz 9, (921)


Hadis No: 5406

Ravi: Ümmü Seleme

Tanım: Resulullah (sav) Ebu Seleme (ra)’nin yanına girdi. Ebu Seleme’nin gözleri açık kalmıştı, onları kapattı. Sonra: “Ruh kabzedildi mi göz onu takip eder” buyurdu. Ehlinden bazıları feryad u figan koparmıştı. Aleyhissalatu vesselam: “Kendinize kötü temennide bulunmayın, hayır dua edin! Çünkü melekler, söylediklerinize amin derler!” buyurdu. Sonra ilave etti: “Allahım, Ebu Seleme’ye mağfiret buyur! Derecesin! hidayete erenler arasında yükseli. Arkasında kalanlar arasında ona sen halef ol! Ey Alemlerin Rabbi! Ona da bize de mağfiret buyur! Ona kabrini geniş kıl, orada ona nur ver!”

Kaynak: Müslim, Cenaiz 7, (920); Tirmizi, Cenaiz 7, (977); Ebu Davud, Cenaiz 19, 21, (3115, 3118); Nesai, Ce


Hadis No: 5407

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir Müslüman muhtasar olduğu (can çekişme anına girdiği) zaman rahmet melekleri, beyaz bir ipekle gelirler ve şöyle derler: “Sen razı ve senden de (Rabbin) razı olarak (şu bedenden) çık. Allah’ın rahmet ve reyhanına ve sana gadabı olmayan Rabbine kavuş.” Bunun üzerine ruh, misk kokusunun en güzeli gibi çıkar. Öyle ki melekler onu birbirlerine verirler, ta semanın kapısına kadar onu getirirler ve: “Size arzdan gelen bu koku ne kadar güzel!” derler. Sonra onu mü’minlerin ruhlarına getirirler. Onlar, onun gelmesi sebebiyle sizden birinin kaybettiği şeyinin kendisine geldiği zamanki sevincinden daha çok sevinirler. Ona: “Falanca ne yaptı? Falanca ne yaptı?” diye dünyadakilerden haber) sorarlar. Melekler: “Bırakın onu, onda hala dünyanın tasası var!” derler. Bu gelen (kendisine dünyadan soran ruhlara): “Falan ölmüştü, yanınıza gelmedi mi?” der. Onlar: “O, annesine, Haviye cehennemine götürüldü!” derler. Aleyhissalatu vesselam devamla der ki: “Kafir muhtazar olduğu vakit, azab melekleri mish (denen kıldan kaba bir elbise) ile gelirler ve şöyle derler: “Bu cesedden kendin öfkeli, Allah’ın da öfkesini kazanmış olarak çık ve Allah’ın azabına koş!” Bunun üzerine, cesedden, en kötü bir cife kokusuyla çıkar. Melekler onu arzın kapısına getirirler. Orada: “Bu koku ne de pis!” derler. Sonunda onu kafir ruhların yanına getirirler.”

Kaynak: Nesai, Cenaiz 9, (3, 8-9)


Hadis No: 5408

Ravi: Büreyde

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mümin alnının teriyle ölür.”

Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 10, (982); Nesai, Cenaiz 5, (4, 6)


Hadis No: 5409

Ravi: Ubeyd İbnu Halid es-Sulemi

Tanım: Ubeyd İbnu Halid es-Sulemi, Resulullah (sav)’ın ashabından birinden naklen anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ani ölüm, kafir için gadab-ı ilahi’nin bir yakalamasıdır, mü’min için de bir rahmettir.”

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 14, (3110)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*