Nikah Mevzuuna Giren Muhtelif Meseleler İle İlgili HadislerHadis No: 5706

Ravi: Ömer

Tanım: Bir adam bir kadınla evlenir, nikah sırasında kadını kendi memleketinden dışarı çıkarmama şartını kabul ederse, bilahare kadın razı olmadıkça, onu dışarı çıkaramaz.

Kaynak: Tirmizi, Nikah 31, (1127)


Hadis No: 5707

Ravi: Ali

Tanım: Anlatıldığına göre, bu meseleden (nikahta koşulan şarta uyma meselesinden) sorulmuştur da şu cevabı vermiştir: “Allah Teala hazretlerinin şartı kadının koştuğu şarttan da, onun şartını kabul edenden de önce gelir.”

Kaynak: Tirmizi, Nikah 31 (1127)


Hadis No: 5708

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Bir adam Resulullah (sav)’a gelerek: “Ey Allah’ın Resulü! Hanımım değen eli reddetmiyor!” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Onu uzaklaştır!” emretti. Adam: “Nefsimin ona takılmasından korkuyorum” deyince: “Öyleyse ondan faidelen” buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 4, (2049); Nesai, Nikah 12, (6, 67)


Hadis No: 5709

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kadın kadına [bir örtünün altında] mübaşeret etmemelidir, onu tutup kocasına vasfeder de adam görmüş gibi olur.”

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 44, (2150); Tirmizi, Edeb 38, (2793); Buhari, Nikah 118)


Hadis No: 5710

Ravi: Ata İbnu Yesar

Tanım: Resulullah (sav) Hz. Fatıma (ra)’ya çehiz olarak kadife bir örtü, bir su kabı ve içerisi izhirle doldurulmuş bir minder verdi.

Kaynak: Nesai,Nikah 81, (6, 135)


Hadis No: 5711

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Ey Allah’ın Resulü dedim, “ben genç bir insanım, günahtan korkuyorum, evlenecek maddi imkan da bulamıyorum, hadımlaşmayayım mı?” dedim. Aleyhissalatu vesselam bana cevap vermedi. Ben bir müddet sonra aynı şeyi tekrar söyledim. Yine cevap vermedi. Sonra: “Ey Ebu Hureyre! buyurdu. Senin karşılaşacağın şey hususunda artık kalem kurumuştur. Bu durumda ister hadımlaş ister bırak.”

Kaynak: Buhari, Nikah 8; Nesai, Nikah 4, (6, 59)


Hadis No: 5712

Ravi: Ma’mer

Tanım: Süfyan-ı Sevri merhum (bir gün) bana: “Ailesinin bir yıllık -veya yarı yıllık- yiyeceğini cemeden kimse hakkında bir şey işittin mi?” diye sormuştu. O anda ne söyleyeceğim aklıma gelmedi. Ama sonradan İbnu Şihab’ın bize tahdis ettiği bir hadisi hatırladım. Hadis İbnu Şihab’a Malik İbnu Evs’ten, ona Hz. Ömer (ra)’den gelmişti. Hadiste Aleyhissalatu vesselam’ın, Beni’n-Nadir hurmalığını satıp ailesi için bir yıllık yiyeceklerini ayırdığı belirtilmekte idi. [Rezin tahric etti]

Kaynak: Buhari, Nafakat 3; Müslim, Cihad 49, (1757)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*