Nefsin (Şahsın) Diyeti İle İlgili HadislerHadis No: 1888

Ravi: Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim hataen öldürülürse, diyeti yüz devedir; bunlardan otuzu bintü mehaz (iki yaşına girmiş dişi deve), otuzu bintü lebün (üç yaşına girmiş dişi deve), otuzu hıkka (dört yaşına girmiş dişi deve), on tane de ibnu lebundur (üç yaşına girmiş erkek deve).” (Tirmizi’nin rivayetinde şöyle denir: “Kim taammüden (kasıtla) öldürürse, öldürülenin velilerine teslim edilir, dilerlerse öldürürler, dilerlerse diyet alırlar. Bu 30 hıkka (dört yaşına giren dişi deve): 30 cezea (beş yaşına girmiş dişi deve); 40 aded halife (hamile deve) dir. Ayrıca ne üzerine sulh yaptıysalar bu da onlarındır, Bu, diyetin şiddetini artırmaktır.”)

Kaynak: Ebu Davud, Diyat 18, (4541); Tirmizi, Diyat 1, (1387); Nesai, Kasame 30, (8, 43)


Hadis No: 1889

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hataen öldürmede diyet olarak yirmi hıkka, yirmi cezea, yirmi bintu mehaz, yirmi bintu lebün ve yirmi benu lebun vardır.”

Kaynak: Ebu Davud, Diyat 18, (4545); Tirmizi, Diyat 1, (1386); Nesai, Kasame, 32, (8, 43-44)


Hadis No: 1890

Ravi: Ali

Tanım: Şibhul amd’in diyeti üç kısımdır. 33 adet hıkka, 33 adet cezea, 34 adet seniyye-bazil arası devedir. (Seniyye altı yaşına, bazil de dokuz yaşına basmış deveye denir. Yine Hz. Ali (ra) şunu da rivayet etmiştir: “Hataen öldürmede diyet dört kısımdır: 25 hıkka, 25 cezea, 25 bintu lebun, 25 bintu mehaz.” (Abdullah İbnu Amr İbni’i-As (ra)’ın Ebu Davud ve Nesai’de merfu olarak kaydedilen bir rivayetinde şöyle denmiştir: “(Cürüm sırasında) kamçı ve değnek kullanıldığı müddetçe hata, şibhu’l amd’dir.”)

Kaynak: Ebu Davud, Diyat 19, 20, (4651, 4553, 4547, 4665); Nesai, Kasame 42 (8, 40); İbnu Mace, Diyat 5, (26


Hadis No: 1891

Ravi: Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kadının diyeti, erkeğin diyetine, diyetin üçte bir miktarına kadar eşittir.”

Kaynak: Nesai, Kasame 34, (8, 44, 45)


Hadis No: 1892

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) öldürülen mükateb hakkında, azad edilen miktarınca hür diyetine göre, geri kalan kısmı için de köle diyetine göre hesaplanmasına hükmetti. (Metin, Nesai’nin metnidir)

Kaynak: Ebu Davud, Diyat 22, (4581); Nesai, Kasame 36, (8, 46, 46); Tirmizi, Büyu, 35, (1259)


Hadis No: 1893

Ravi: Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Muahedin diyeti hür kimsenin diyetinin yarısıdır.”

Kaynak: Ebu Davud, Diyat 23, (4583)


Hadis No: 1894

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) Beni Amir’den iki kişinin diyetini, Müslümanların diyet miktarına göre ödedi. (Müslümanlar tarafından hataen öldürülen) bu iki kişi ile Resulullah (sav)’ın muahedesi (antlaşması) vardı.

Kaynak: Tirmizi, Diyat 12, (1404)


Hadis No: 1895

Ravi: Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ehl-i zimmetin diyeti, Müslümanların diyetinin yarısıdır. Ehl-i zimmet de Yahudi ve Hıristiyanlardır.”

Kaynak: Nesai, Kasame 36, (8,45)


Hadis No: 1896

Ravi: Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kafirin diyeti, mü’minin diyetinin yarısıdır.”

Kaynak: Tirmizi, Diyat 17, (1413)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*