Namazın Sekiz Şartı – Kıble İle İlgili HadislerHadis No: 2717

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) geceleyin ben önünde, kıbleyle arasında bir cenaze gibi uzanmış yatarken, namaz kılardı. Vitir kılacağı zaman bana da haber verirdi, ben de vitir kılardım.

Kaynak: Buhari, Salat 22, 99, 102, 103, 104, 105, 108, Amel fi’s-Salat 10, Vitr 3, İsti’zan 37; Müslim, Sala


Hadis No: 2718

Ravi: Aişe

Tanım: Sahiheyn’in diğer bir rivayetinde şöyle gelmiştir: “Hz. Aişe (ra)’nin yanında namazı bozan şeylerden söz açılmıştı. Bu meyanda köpek, eşek ve kadının da zikri geçti. Aişe (ra): “Bizi yine eşeklere ve köpeklere benzettiniz. Vallahi, ben Resulullah (sav)’ı kıblesiyle arasında yatakta yatar olduğum halde namaz kılarken gördüm. Benim için ihtiyaç hasıl olunca oturup onu rahatsız etmek istemezdim, (yatağın) ayak tarafından sıyrılıp çıkardım.”

Kaynak: Buhari, Salat 22, 99, 102, 103, 104, 105, 108, Amel fi’s-Salat 10, Vitr 3, İsti’zan 37; Müslim, Sala


Hadis No: 2719

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Ben ve Abdulmuttaliboğullarından bir oğlan (veya köle) bir eşeğin üzerinde beraber geldik. Resulullah (sav) bu sırada namaz kılıyordu. Eşeğe aldırma(yıp namaza devam et)ti.Derken yine Abdulmuttaliboğullarından iki kız çocuğu gelip safın arasına dahil oldu, buna da aldırmadı.

Kaynak:


Hadis No: 2720

Ravi:

Tanım: Diğer bir rivayette şöyle gelmiştir: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz sütresiz olarak namaz kılarsa (önünden geçtiği takdirde) şunlar namazını bozar: Eşek, domuz, yahudi, mecusi, kadın… Namazın bozulmaması için onun önünden, bunların bir taş atımlık uzaktan geçmesi kifayet eder.” (Bir diğer rivayette şöyle denmişti: “Namazı, (önden geçen) hayızlı kadın ve köpek bozar.”)

Kaynak: Buhari, Salat 90, İlm 18, Ezan 161, Cezau’s-Sayd 25; Müslim, Salat 254, (504); Muvatta, Kasru’s-Sala


Hadis No: 2721

Ravi: el-Fadl İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) bizi köyümüzde ziyaret etti. O sırada bizim iki küçük köpekle bir dişi eşeğimiz vardı. Bu ikisi önünde bulundukları halde ikindi namazı kıldı. Hayvanları ne azarladı ne de geriye kovaladı.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 114, (718); Nesai, Kıble 7, (2, 65)


Hadis No: 2722

Ravi: Kesir İbnu Kesir İbni Ebi Vedd’a

Tanım: Ravi, Resulullah (sav)’ı Beni Sehm kapısını takip eden yerde, önünden halk gelip geçerken namaz kılar görmüştür. Bu sırada Resulullahla Ka’be arasında bir sütre de mevcut değildir.

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 89, (2016); Nesai, Kıble 9, (2, 67); İbnu Mace, Menasik 33, (2958)


Hadis No: 2723

Ravi: Ebu Said

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Namazı hiçbir (harici) şey bozamaz, imkanınız nisbetinde defetmeye çalışın. Çünkü (bozmak isteyen) şeytandır.”

Kaynak: Müslim, Salat 259, (505); Muvatta, Kasru’s-Salat 33, (1, 154); Nesai, Kıble 8, (2, 66), Kasame 45, (


Hadis No: 2724

Ravi:

Tanım: Ebu Davud’un bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Kim, kıblesi ile kendi arasına bir başkasının girmemesine muktedir olursa, bunu sağlasın.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 108, (697, 698, 699,700)


Hadis No: 2725

Ravi: Ebu Salih Es-Semman

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden biri, halka karşı sütre olacak bir şeyin gerisinde namaz kılarken, biri önünden geçmeye kalkarsa ona mani olsun, (beriki haddini bilmeyip) ısrar ederse onunla mücadele etsin. Zira o, (bu haliyle ) şeytandır.”

Kaynak: Buhari, Salat 100, Bed’ül-Halk 11


Hadis No: 2726

Ravi: Bişr İbnu Said

Tanım: Ravi, anlattığına göre, kendisini Zeyd İbnu Halid, Ebu Cüheym’in yanına gönderip: “Musallinin önünden geçen hakkında Resulullah (sav)’dan ne gittiğini sordurmuştur. Ebu Cüheym (ra) demiştir ki: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Eğer musallinin önünden geçen kimse, bu geçişi sebebiyle kendisine gelen günahı bilseydi orada kırk… kalması onun için, musallinin önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu.” Ebu’n-Nadr der ki: “Bilemiyorum! Efendimiz kırk gün mü dedi, kırk ay mı dedi, kırk sene mi dedi?”

Kaynak: Buhari, Salat, 101; Müslim, Salat 261, (507); Muvatta, Kasru’s-Salat 34, (1, 154,155); Ebu Davud, Sa


Hadis No: 2727

Ravi: Yezid İbnu Nimran

Tanım: Tebük’de yatalak bir adam gördüm. Dedi ki: “Resulullah (sav) namaz kılarken, ben eşeğin üzerinde olduğum halde önünden geçtim. Bana: “Allah’ım, izini kes!” diye bedduada bulundu. Artık ondan sonra eşek üzerinde (bile) yol alamadım.” (Bir rivayette şöyle gelmiştir: “(Resulullah (sav) şöyle dedi:) “O bizim namazımızı kesti, Allah da onun izini kessin.”)

Kaynak: Ebu Davud, Salat 110, (705, 706)


Hadis No: 2728

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav): “Uyuyanın gerisinde namaz kılmayın, konuşanın gerisinde de!” buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 106, (694)


Hadis No: 2729

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Biriniz namaz kılınca yüzünün karşısına bir şey koysun. Bulamazsa bir değnek koysun. Beraberinde bir değnek de yoksa bir çizgi çizsin. Böyle yaparsa önünden geçen kendisine zarar vermez.” (Ebu Davud der ki: “Alimlerden bazısı çizginin uzunlamasına olacağını, bazısıs da hilal gibi enlemesine olacağını söylemiştir.”)

Kaynak: Ebu Davud, Salat 103, (689)


Hadis No: 2730

Ravi: Talha İbnu Ubeydillah

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz namaz kılarken, önüne semerin arka kaşı boyunda bir şey koydu mu, namazını rahat kılsın, bunun gerisinden geçene aldırmasın.”

Kaynak: Müslim, Salat 241, (499); Ebu Davud, Salat 102; Tirmizi, Salat 250, (335)


Hadis No: 2731

Ravi: Ebu Zerr

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kişi, önüne semer kaşı kadar bir şey bırakmadan namaz kılarsa; (önünden geçtiği takdirde) siyah köpek, kadın, eşek namazını bozar…” Ebu Zerr’e dendi ki: “Siyahın kırmızıdan, beyazdan farkı nedir?” Şu cevabı verdi: “Ey kardeşimin oğlu! Sen bana, benim Resulullah (sav)’a sorduğum şeyi sordun. Efendimiz: “Siyah köpek şeytandır” buyurmuştu.”

Kaynak: Müslim, Salat 265, (510); Ebu Davud, Salat 110, (702); Tirmizi, Salat 253, (338); Nesai, Kıble 7, (2


Hadis No: 2732

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav), bayram günü (namaz) için çıkınca bir harbe alınmasını emrederdi. Harbe, (namaz sırasında) Aleyhissalatu vesselam’ın önüne konur, O da halk arasında olduğu halde harbeye doğru namaz kılardı. Efendimiz sefer sırasında da böyle yapardı. Bu sünnete ittibaen ümera da harbe kullanır oldu.

Kaynak: Buhari, Salat 92, 90; Müslim, Salat 245, (601); Ebu Davud, Salat 102, (687); Nesai, Kıble 4, (2, 62)


Hadis No: 2733

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (bazan) bineğini (sütre) olarak öne koyar, ona doğru namazını kılardı. Bir diğer rivayette: “Aleyhissalatu vesselam devesine doğru namaz kılardı” denmiştir.

Kaynak: Buhari, Salat 98, 50; Müslim, Salat 247, (502); Muvatta, Kasru’s-Salat 41, (1, 157); Ebu Davud, Sala


Hadis No: 2734

Ravi: Mikdad İbnu’l-Esved

Tanım: Ben, Resulullah (sav)’ı çubuğa, direğe ve ağaca karşı namaz kılar vaziyette ne zaman görmüşsem, her seferinde onları sağ kaşının veya sol kaşının karşısına almış görmüşümdür. Hiçbir zaman sütresini tam karşısına almadı.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 105, (693)


Hadis No: 2735

Ravi: Sehl İbnu Ebi Hasme

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz sütreye karşı namaz kulınca ona yakın olsun, ta ki şeytan namazını bozmasın.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 107, (695)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*