Namazın Sekiz Şartı – Başka Meşguliyeti Terk İle İlgili HadislerHadis No: 2700

Ravi: Mu’aykib

Tanım: Resulullah (sav)’a, musalli’nin secde edeceği yerdeki toprağın düzlenmesinden sual edildi…

Kaynak: Buhari, Amel fi’s-Salat 8; Müslim, Mesacid 46, (545); Ebu Davud, Salat 175, (946); Nesai, Sehv 8, (3


Hadis No: 2701

Ravi: Mu’aykib

Tanım: Tirmizi’nin bir rivayetinde hadis şöyledir: “Resulullah (sav)’a namazda çakıllara dokunup (düzlemekten) sorulmuştu, şu cevabı verdi: “Mutlaka yapmak zorunda isen bari bir kere yap.”

Kaynak: Tirmizi, Salat 279, (380)


Hadis No: 2702

Ravi: Ebu Zerr

Tanım: Sizden kim namaza durursa, sakın çakıllara değmesin. Zira rahmet, ona karşıdan gelir.

Kaynak: Muvatta, Kasru’s-Salat 43, (1, 157); Ebu Davud, Salat 175, (945); Tirmizi, Salat 279, (379); Nesai,


Hadis No: 2703

Ravi: Ebu Zerr

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah, kula namazda sağa sola iltifat etmedikçe rahmetiyle yaklaşmaya devam eder. İltifat etti mi ondan yüz çevirir.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 165, (909); Nesai, Sehv 10, (3, 7)


Hadis No: 2704

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah’a namazda sağa sola bakmak (iltifat) hususunda sordum. Şu cevabı verdi: “Bu bir kapıp kaçırmadır. Şeytan kulun namazından kapar kaçırır.

Kaynak: Buhari, Ezan 93, Bed’ü’l-Halk 11; Ebu Davud, Salat 165, (910); Nesai, Sehv 10, (3, 8)


Hadis No: 2705

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav): “İnsanlara ne oluyor da namaz kılarken gözlerini semaya kaldırıyorlar?” dedi ve bu hususta sert sözler söyledi. Sonra konuşmasını şöyle tamamladı: “Ya bundan vazgeçerler ya da gözleri çıkarılır.”

Kaynak: Buhari, Ezan 91; Ebu Davud, Salat 167, (913); Nesai, Sehv 9, (3, 7)


Hadis No: 2706

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) bana şöyle nasihat etti: “Ey oğulcuğum, namazda sağa sola bakmaktan sakın. Zira o helak olmaktır. Eğer mutlaka yapacaksan bari nafilelerde olsun, farzlarda değil.”

Kaynak: Tirmizi, Salat 413, (589)


Hadis No: 2707

Ravi: Sehl İbnu’l-Hamaliyye

Tanım: Sabah namazı için ikamet okundu. Resulullah (sav) namaza başladı. Namazda Şi’b istikametine bakıyordu. Geceden Şib’a korunması için bir atlı göndermişti.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 168, (916)


Hadis No: 2708

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) Mescid-i Kuba’ya namaz kılmaya gitti. Ensar (ra) gelip, namaz kılarken kendisine selam verdiler. Ben Bilal’e sordum: “Namaz kılarken onların selamına nasıl mukabele ettiğini gördün?” Bana bizzat göstererek: “Şöyle” dedi ve avucunu açıp iç kısmını aşağıya, sırtını yukarıya getirdi.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 170, (927); Tirmizi, Salat 271, (368); Nesai, Sehv 6, (3, 5-6)


Hadis No: 2709

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Tesbih erkeklere, el çırpma kadınlara mahsustur.”

Kaynak: Buhari, Amel fi’s-Salat 5; Müslim, Salat 106, (422); Ebu Davud, Salat 173, (939); Tirmizi, Salat 272


Hadis No: 2710

Ravi: Abdullah İbnu’ş-Şıhhir

Tanım: Resulullah (sav) ile birlikte namaz kıldım. Namazda onu öksürerek boğazını temizleyip (yere attığını ve) sol ayağıyla sürttüğünü gördüm.

Kaynak: Buhari, Mesacid 58, (554); Ebu Davud, Salat 22, (482); Nesai, Mesacid 34, (2,52)


Hadis No: 2711

Ravi: Abdullah İbnu’ş-Şıhhir

Tanım: Ebu Davud’un rivayetinde şöyle gelmiştir: “…Sol ayağının altına tükürdü, ayakkabısıyla sürttü.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 22, (482)


Hadis No: 2712

Ravi: Ebu Nadra

Tanım: Ebu Davud’un Ebu Nadra’dan kaydettiği bir rivayette: “Elbisesine tükürdü, kıvrımları arasında ovaladı” denmiştir.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 143, (389,390)


Hadis No: 2713

Ravi: Aişe

Tanım: Bir gün dışardan geldim. Resulullah (sav) odada namaz kılıyordu, kapı da üzerine kapalı idi. Açmasını istedim, ilerleyip bana açtı. Sonra gerisin geriye namazgahına döndü. (Hz. Aişe kapının kıble cihetinde olduğunu belirtti)

Kaynak: Ebu Davud, Salat 169, (922); Tirmizi, Salat 421, (601); Nesai, Sehv 14, (3, 11)


Hadis No: 2714

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav): “Namazda iki siyahı yani yılan ve akrebi öldürün” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 169, (921); Tirmizi, Salat 287, (390); Nesai, Sehv 12, (3,10)


Hadis No: 2715

Ravi: Ümmü Seleme

Tanım: Resulullah (sav) bizim Eflah adındaki kölemizin, secde sırasında (ağzıyla) üfürdüğünü görmüştü: “Ey Eflah, yüzünü toprakla!” dedi.

Kaynak: Tirmizi, Salat 280, (381)


Hadis No: 2716

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) namazda sedl’i, (sarınmayı) ve erkeğin ağzını örtmesini yasakladı.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 86, (643); Tirmizi, Salat 278, (378)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*