Namazdan Sonra Tesbihe ÜflemekToplu bir biçimde namazlarımızı kılarken, namazımızı bitirip, Ayetel kürsi okunduktan sonra, tesbihe üflendiğini ve daha sonra tesbih çekmeye başlandığını görmekteyiz. Bu uygulamanın dinimiz de bir yeri bulunmamaktadır ve bidattir.  Yapılacak bu üfleme tesbihe değil, kişinin vücuduna, letaifine, “Hu” şeklinde üflenebilir .

Tesbih ellemi sayılmalı yoksa tesbih ile sayılmalıdır ?

 Tesbih ile saymak caizdir. Fakat elle saymak azimettir, evladır, iyi olanıdır.

Konuyu özetlemek gerekirse, namaz sonundaki tesbihatımızı yaparken, Ayetel kürsi’yi okuduktan sonra tesbihe üflenmesi bidattir. Bazı kesimlerin bidat olarak gündeme getirdiği, tesbihi kullanmak ise caizdir.

 Tesbih’in caiz olmasının delilleri şu şekildedir;

Hakim ve Taberani, mü’minlerin annesi Safiyye (ra)’den şöyle rivayet etmektedir: “Benim önümde dört bin çekirdek bulunduğu halde Resulullah (sav) yanıma girdi ve “Ey Huyey kızı, bunlar nedir?” buyurdu. Ben, “Onlarla (okuduğum) tesbih (leri tadad) ediyorum (sayıyorum)” dedim. Bunun üzerine “Baş ucuna dikildiğim zamandan beri, ben bundan daha çok tesbih okudum” dedi. Ben, “Ey Allah’ın Resulü(sav), onu bana öğretiniz” dedim. Resul-i Ekrem(sav), “Sübhaneallahi adede ma haleka min şey’in” (tesbihidir)” buyurdu.

Peygamber (sav) Efendimiz, zevcesini çekirdekleri kullanmaktan men etmemiş, ancak faziletçe daha üstün bir tesbihi haber vermişti. Yasaklanmayışı, bunları kullanmada Takrir-i Nebevi olmaktadır. Bu husustaki misal bundan ibaret de değildir. Sâd bin Ebi Vakkas (ra)’ın rivayet ettiği diğer bir hadis-i şerif de bu hususu teyid etmektedir. Şöyle ki: Sa’d (ra) Resulullah (sav) ile birlikte bir kadının yanına girmişler. Kadının önünde çekirdekler veya çakıl taşları bulunuyordu. O, bunlar ile tesbih ediyordu. Resul-i Ekrem; “Sana bunlardan daha kolay -veya daha faziletli- olanını haber vereyim mi?” buyurdu. (Sonra) şöyle devam etti: “Gökte yarattıklarının sayısınca Allah’a tesbih ederim, yerde yarattıklarının sayısınca Allah’ı tenzih ederim, yer ve gök arasındakilerin sayısınca Allah’ı tesbih ederim. Yarattığı şeyler sayısınca Allah’a tesbih ederim.” “Allahu Ekber” de bu şekilde, “El-hamdülillah” da bu tarzda, “La-ilahe illallah” da bu şekilde “La havle vela kuvvete illa billah” da bu tarzda okunacaktır.

Bu Hadis-i Şerifde okunan tesbihleri çekirdek veya ufak taşlarla saymanın caiz olduğuna delil teşkil etmektedir. Zira Peygamber Efendimiz (sav) bunları kullanmayı inkar etmemiş, faziletçe daha üstün olanı tavsiye etmiştir. Erbabına gizli değildir ki, inkar ve yasaklama ayrı bir iş, daha üstün değerde olanı tavsiye ayrı bir husustur.  ( Kaynak: Mehmed Emre – Çağımız ve Günümüz Meselelerine Fetvalar)
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*