Müsabaka Ve Atıcılıkla İlgili Hükümler İle İlgili HadislerHadis No: 2197

Ravi: Ebü Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şu üç şeyde armağan vardır: Deve yarışı veya at yarışı veya ok yarışı.”

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 67, (2574); Tirmizi, Cihad 22, (1700); Nesai, Hayl 14, (6, 226, 227)


Hadis No: 2198

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) atı antremana tabi tutar, (sonra da) onunla yarışa katılırdı.

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 67, (2577)


Hadis No: 2199

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) atlar arasında yarışma yaptırdı. Hedefte, beş yaşına basanları tafdil etti.

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 67, (2576)


Hadis No: 2200

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resullullah (sav), antrenmanlı atı el-Hafya’dan Seniyyetul-Veda’ya kadar koşturdu. Antrenmanlı olmayanı da Seniyyetü’l-Veda’dan Bern Zürayk Mescidi’ne kadar koşturdu.

Kaynak: Buhari, Salat 41, Cihad 56, 57, 58, İ’tisam 16; Müslim, İmaret 95, (1870); Muvatta, Cihad 45, (2, 46


Hadis No: 2201

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim, iki at arasına, geçeceğinden emin olunmayan bir üçüncü at dahil ederse, bu kumar olmaz. Kim de geçeceğinden emin olunan atı dahil ederse bu kumar olur.”

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 69, (2579)


Hadis No: 2202

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav)’ın Adba adında bir devesi vardı. Bu bütün yarışları kazanırdı. Bir gün binek devesi üzerinde bir bedevi geldi ve yarışta Adba’yı geçti. Bu durum Ashab’ın ağrına gitti. Resulullah (sav), üzüntülerini yüzlerinden okuyunca şu açıklamayı yaptı: “Yeryüzünde, yükselttiği herşeyi arkadan alçaltmak Allah üzerine bir haktır.”

Kaynak: Buhari, Cihad 59, Rikak 38; Ebu Davud, Edeb 9, (4802); Nesai, Hayl 14, (6,227)


Hadis No: 2203

Ravi: Fukaym el’Lahmi

Tanım: Ukbe İbnu Amir (ra)’e dedim ki: “Sen yaşlanmış bir ihtiyar olduğun halde bu iki hedef arasında gidip geliyorsun, artık bu sana meşakkat veriyor olmalı.” Bana şu cevabı verdi: “Eğer Resulullah (sav)’dan işittiğim bir söz olmasaydı kendimi bu sıkıntıya atmazdım. Efendimizin şöyle söylediğini işittim: “Kim atıcılık öğrenir ve sonra bırakırsa o bizden değildir – veya: asi olmuştur.-”

Kaynak: Müslim, İmaret 169, (1919)


Hadis No: 2204

Ravi: Ukbe İbnu Amir

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah tek bir ok sebebiyle üç kişiyi cennete koyar: 1-Onu yapan; yeter ki bunu hayır maksadıyla yapsın. 2-Atan. 3-Atana ulaştıran.”

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 24, (2513); Tirmizi, Fedailu’l-Cihad 11, (1637); Nesai, Cihad 26, (6, 28), Hayl 8,


Hadis No: 2205

Ravi:

Tanım: Bir rivayette ise şöyle buyurulmuştur: “Allah tek bir ok sebebiyle üç kişiyi cennete koyar: Yapan, yeterki hayır maksadıyla yapsın, atan) ve oku atana veren (münebbil). Atın, binin. Sizin (ok) atmanızı, ben binmenizde daha çok seviyorum. Her eğlence batıldır. Eğlenceleriniz içinde sadece şu üç şey (mubahtır), övgüye değer: Kişinin atını te’dib etmesi, hanımıyla mulatafede bulunması, yayla ok atıp, atılan okları toplaması. Bunlar Hakk’tandır. Kim öğrendikten sonra atışı, nefretle terkederse bilsin ki, bir nimeti terketmiştir -veya şöyle dedi-: “Bu nimete karşı nankörlük etmiştir.”

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 24, (2513)


Hadis No: 2206

Ravi: Seleme İbnu’l-Ekva’

Tanım: Resulullah (sav) çarşıda ok yarışı yapan Beni Eslem’den bir grupla karşılaşmıştı. Onlara: “Ey İsmailoğulları, atın, zira atalarınız atıcı idiler. Atın, ben falan kabileyi tutuyorum” dedi. Bu söz üzerine bir grup atıştan vazgeçti. Efendimiz: “Ne oldu, niye atmıyorsunuz?” diye sordu. Şöyle cevap verdiler: “Nasıl atalım, siz öbür tarafı tutuyorsunuz!” Bunun üzerine: “Atın!” dedi, “ben hepinizi, her iki tarafı da tutuyorum.”

Kaynak: Buhari, Cihad 78, Enbiya 12, Menakıb 4

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*