Muhayyerlik Hakkında İle İlgili HadislerHadis No: 0335

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Alış-veriş yapanlar, birbirlerinden ayrılmadıkça (akdi bozmakta) muhayyerdirler. Veya alış-veriş yapanlardan biri diğerine “muhayyersin” demişse yine muhayyerdir.” Ravi, Resulullah (sav)’ın belki de “Alış-veriş yapanlardan biri “muhayyerlik şartı üzere olsun demişse” şeklinde buyurmuş olacağından şüphe etmektedir.

Kaynak: Buhari, Büyu, 42, 43, 44, 46; Müslim, Büyu 45, 47, (1531); Tirmizi, Büyu 26, (1246); Ebu Davud, Büyu


Hadis No: 0336

Ravi:

Tanım: Sahiheyn’de gelen bir rivayette şöyle buyurulmuştur: “İki kişi alış-verişte bulununca, onlar ayrılmadıkça, veya biri diğerini muhayyer bırakmadıkça her ikisi de muhayyerdir. Biri diğerini muhayyer bırakır da bu şartla alış-veriş yaparlarsa artık akit kesinleşmiştir. Alış-verişi yaptıktan sona ayrılırlar da ikisinden biri satıştan vazgeçmezse yine satış kesinleşmiştir.”

Kaynak: Buhari, Büyu 45; Müslim, Büyu 44, (1531)


Hadis No: 0337

Ravi:

Tanım: Müslim’in bir diğer rivayetinde şöyle buyurulmuştur: “Alış-veriş yapan herhangi iki kişi arasında, birbirlerinden ayrılmadıkça akit kesinleşmiş olmaz. Ancak muhayyerlik şartıyla yapılan satış müstesna.”

Kaynak: Müslim, Büyu 46, (1531)


Hadis No: 0338

Ravi:

Tanım: Müslim’in bir diğer rivayetinde Nafi’ der ki: “İbnu Ömer (ra) bir kimse ile alış-veriş yapınca bu satışın bozulmasını istemedi mi kalkar biraz yürür, sonra geri dönerdi.”

Kaynak: Müslim, Büyu 45, (1531)


Hadis No: 0339

Ravi:

Tanım: Tirmizi’nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir: “İbnu Ömer, bir alış-verişi oturarak yapmış ise, akdin kesinleşmesi için ayağa kalkardı.

Kaynak: Tirmizi, Büyu 26, (1245)


Hadis No: 0340

Ravi: Hakim İbnu Hizam

Tanım: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Alış-veriş yapanlar birbirlerinden ayrılıncaya kadar muhayyerdirler. Eğer doğru söyler ve (her şeyi) beyan ederlerse bu alış-verişleri her ikisi hakkında da mübarek kılınır. Gerçeği gizlerler ve yalan söylerlerse, alış-verişlerinin bereketi kalmaz.”

Kaynak: Buhari, Büyu 19, 22, 42, 44, 46; Müslim, Büyu 47, (1532); Ebu Davud, Büyu 53, (3459); Tirmizi, Büyu


Hadis No: 0341

Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’l’As

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Alış-veriş yapan iki taraf, birbirlerinden ayrılmadıkça muhayyerdirler. Ancak, aralarında muhayyerlik anlaşması varsa bu müstesna. Bu durumda, “karşı taraf pişman olur da akdi bozar” korkusuyla birinin oradan ayrılması helal olmaz.”

Kaynak: Tirmizi, Büyu 26, (1247); Ebu Davud, Büyu 53, (3954); Nesai, Büyu 11, (7, 251-252)


Hadis No: 0342

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Alış veriş yapan her iki taraf da akitden memnun kalmadıkça ayrılmasınlar.”

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 53, (3458); Tirmizi, Büyu 27, (1248)


Hadis No: 0343

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav) bir bedeviyi, satıştan sona muhayyer kıldı. (Tirmizi hadisin sahih olduğunu söylemiştir.)

Kaynak: Tirmizi, Büyu 27, (1249)


Hadis No: 0344

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Alış-veriş yapanlar ihtilafa düşerlerse satanın sözü esas alınır. Müşteri muhayyer bırakılır.”

Kaynak: Muvatta, Büyu 80, (2, 671); Tirmizi, Büyu 43, (1270)


Hadis No: 0345

Ravi: Ebu’l-Vadi’

Tanım: Bir gazvede bulunduk. Bir yere indik. Bir arkadaşımız, bir köle karşılığında bir at sattı. O günün geri kalan kısmında ve geceleyin beraber kaldılar. Sabah olunca göç hazırlığı yapıldı. Adam kalkarak atını eğerlemeye gitti. Bu satıştan pişman olmuştu. Öbürüne gidip akdi bozmak istedi. Fakat diğeri kabul etmedi, atı vermeyi reddetti ve “Aramızda Resulullah (sav)’ın ashabından Ebu Berze hakem olsun” dedi. Ona gelip, durumu anlattılar. Ebu Berze: “Aranızda Resulullah (sav)’ın hükmüyle hükmetmeme razı mısınız? Hz. Peygamber (sav) buyurmuştu ki: “Alım-satım yapanlar, birbirlerinden ayrılmadıkça muhayyerdirler.” Ben sizi ayrılmış göremiyorum.”

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 53, (3457)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*