Me’mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler İle İlgili HadislerHadis No: 2798

Ravi: Ebu Mes’ud el-Bedri

Tanım: Resulullah (sav) namazda omuzlarımıza eliyle dokunur ve: “Düzgün olun! Karışık durmayın, sonra kalblerinize de karışıklık ve ihtilaf girer. Hemen arkama, sizden akıl ve dirayet sahibi olanlar dursun. Sonra tedricen bunları takibedenler, sonra da onları takibedenler dursun” derdi. (Ebu Mes’ud ilave eder: “Bugün sizler ihtilafta çok ilerisiniz.”)

Kaynak: Müslim, Salat 122, (432); Nesai, İmamet 26, (2, 90); Ebu Davud, Salat 96, (674)


Hadis No: 2799

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Benim hemen arkama sizden akıl ve dirayet sahipleri dursun. Sonra onları takip edenler, sonra onları takip edenler, sonra da onları takip edenler dursun. Çarşıların karışıklığından sakının.

Kaynak: Müslim, Salat 123, (432); Ebu Davud, Salat 96, (675); Tirmizi, Salat 168, (228)


Hadis No: 2800

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) ile birlikte (bir gece) namaz kıldım. Soluna duruvermiştim, perçemimden tutarak sağına koydu.

Kaynak: Buhari, Ezan 57, 58, 59, 77, 79, İlm 41, Vudu 5, 36, Ezan 161, Vitr 1, Amel fi’s-Salat 1, Tefsir, Al


Hadis No: 2801

Ravi: Alkame ve el-Esved

Tanım: İbnu Mes’ud (ra)’un yanına girmek için kendisinden müsaade istedik. Bize izin verdi. Sonra kalkıp ikimizin arasında namaz kıldı. Sonra da: “Ben Resulullah (sav)’ın böyle yaptığını gördüm” dedi.

Kaynak: Müslim, Mesacid 26, (534); Ebu Davud, Salat 71, (613); Nesai, Mesacid 27, (2, 49-50), İftitah 90, (2


Hadis No: 2802

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Erkeklerin teşkil ettiği safların en hayırlısı birinci saftır. En kötüsü de en son saftır. Kadınların teşkil ettikleri safların en hayırlısı en son saftır, en kötüsü de en öndekidir.”

Kaynak: Müslim, Salat 132, (440); Ebu Davud, Salat 98, (678); Tirmizi, Salat 166, (224); Nesai, İmamet 32, (


Hadis No: 2803

Ravi: Nu’man İbnu Beşir

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah kalplerinize muhalefet atar – veya yüzlerinize…” demişti.

Kaynak: Buhari, Ezan 71; Müslim, Salat 127, (436); Ebu Davud, Salat 94, (662, 663); Tirmizi,Salat 167, (227)


Hadis No: 2804

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Saflarınızı düzgün kılın, zira safların düzeltilmesi namazın kemalin(i sağlayan şartlar)dandır.”

Kaynak: Buhari, Ezan 132, 72, 74, 76; Müslim, Salat 124, (433, 434); Ebu Davud, Salat 94, (667-671); Nesai,


Hadis No: 2805

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Safları düz kılın, omuzları bir hizaya getirin, aradaki boşlukları kapatın, kardeşlerinizini (sizi düzeltmeye çalışan) ellerine arşı nezaketli olun. Arada şeytan gedikleri bırakmayın. Kim safa kavuşursa Allah ona kavuşur. Kim de saftan koparsa Allah da ondan kopar.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 94, (666); Nesai, İmamet 31, (2, 93)


Hadis No: 2806

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizin en hayırlınız, namazda omuzları en yumuşak olandır.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 94, (672)


Hadis No: 2807

Ravi: Vabisa İbnu Ma’bed

Tanım: Resulullah bir adam gördü, safın gerisinde tek başına namaz kılıyordu. Ona namazını yeniden kılmayı emretti.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 100, (682); Tirmizi, Salat 170, (230)


Hadis No: 2808

Ravi: Ebu Said

Tanım: Resulullah (sav), Ashabında bir gerileme görmüştü: “İlerleyin bana uyun. Sizden sonrakiler de size uysunlar. Bir kavm gerilemeye devam eder eder de Allah da onları geriletiverir” buyurdu.

Kaynak: Müslim, Salat 130, (438); Ebu Davud, Salat 98, (680); Nesai, İmamet 17, (2, 83)


Hadis No: 2809

Ravi: Cabir İbnu Semüre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Meleklerin Rabbleri indinde saf tutmaları gibi siz de saf tutmaz mısınız?” Biz: “Melekler nasıl saf tutarlar?” dedik. “Onlar dedi, ön safları tamamlarlar ve safda muntazam dururlar.”

Kaynak: Müslim, Salat 119, (430); Ebu Davud, Salat 94, (661); Nesai, İmamet 28, (2, 92)


Hadis No: 2810

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Eğer birinci safta ne olduğunu bilseydiniz, mutlaka kur’a çekilirdi.”

Kaynak: Müslim, Salat 131, (439)


Hadis No: 2811

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İmam, kendisine uyulmak için meşru kılınmıştır. Öyleyse o tekbir getirdi mi siz de tekbir getirin. Rükuya gidince siz de rükuya gidin.” “Semi’allahu li-men hamide” (Allah kendisine hamdedeni işitir) deyince “Allahümme Rabbena leke’l hamd” (Ey Rabbimiz hamdler sanadır) deyin. O ayakta namaz kılarsa siz de ayakta kılın, oturarak kılarsa siz de hepiniz oturarak namaz kılın.”

Kaynak: Buhari, Ezan 74, 82; Müslim, Salat 86-89, (414-417); Ebu Davud, Salat 69, (603, 604); Nesai, İftitah


Hadis No: 2812

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden biri, rüku ve secdede başını imamdan önce kaldırdığı zaman Cenda-ı Hakk’ın, (Kıyamet günü) başını, eşek başına veya suretine çevire(rek dirilte)ceğinden korkmaz mı.”

Kaynak: Buhari, Ezan 53; Müslim, Salat 114, (427); Ebu Davud, Salat 76, (623); Tirmizi, Salat 409, (682); Ne


Hadis No: 2813

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Başını imamdan önce kaldırıp indiren kimsenin alnı şeytanın elindedir.

Kaynak: Muvatta, Salat 57,(1,92)


Hadis No: 2814

Ravi: Bera

Tanım: Biz Resulullah (sav) ile birlikte namaz kılarken, o “semi’allahu li-men hamideh” deyince, bizden kimse, Resulullah (sav) alnını yere koyuncaya kadar, sırtını eğmezdi.

Kaynak: Buhari, Ezan 52, 91, 133; Müslim, Salat 198, (474); Ebu Davud, Salat 75, (620, 621, 622); Tirmizi, S


Hadis No: 2815

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir kimse, namazdan tek rek’ati imamla kılabilmişse, namazın tamamını beraber kılmış gibi olur.”

Kaynak: Buhari, Mevakitu’s-Salat 29; Müslim, Mesacid 162, (607)


Hadis No: 2816

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Ebu Davud’un bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: “Siz namaza gelince biz secdede isek hemen secdeye katılın, fakat onu (rek’at veya başka) bir şey saymayın, tek rek’ate kavuşan namaza kavuşmuş sayılır.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 156, (893)


Hadis No: 2817

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Muvatta’nın rivayetinde şöyledir: “Rek’ate kavuşan secdeye kavuşur. Kim Fatiha’ya yetişemezse, pek çok hayrı kaçırmış demektir.”

Kaynak: Muvatta, Vukütu’s-Salat 18, (1, 11)


Hadis No: 2818

Ravi: Ali ve Mu’az

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Siz mescide geldiğiniz(de cemaatle namaza başlanmış ise), imam (kıyam, rüku, secde, kuud) hangi hal üzere olursa olsun hemen uyun ve yapmakta olduğunu yapın.”

Kaynak: Tirmizi, Salat 414, (591); Ebu Davud, Salat 28, (506)


Hadis No: 2819

Ravi: Hemmam İbnu’l’Haris

Tanım: Huzeyfe (ra) Medain şehrinde yüksekçe bir yerde durarak cemaate imam olmuştu. Ebu Mes’ud kamisinden tutarak onu çekti. Namazdan çıkınca, Ebu Mes’ud: “İnsanların bundan men edildiklerini bilmiyor musun?” dedi. Öbürü: “Evet, ancak siz beni (gömleğimden tutup) çekince hatırladım!” dedi.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 67, (597)


Hadis No: 2820

Ravi: Ebu Hazım İbnu Dinar

Tanım: Sehl İbnu Sa’d’a bir grup insan Hz. Peygamber (sav)’in minberinin hangi ağaçtan yapıldığı hususunda münakaşa etmek üzere geldiler. Sehl: “Ben onun hangi ağaçtan yapıldığını, kimin yaptığını, Efendimiz (sav)’ın hangi gün üzerine oturduğunu biliyonum” dedi ve açıkladı: “Resulullah (sav) Ensardan falanca kadına bir adam gönderdi: “Marangoz kölene söyle, bana ahşaptan münasib bir şey yapsın da üzerine çıkıp halka hitabette bulunayım”” dedi. Köle de O’na şu üç basamaklı şeyi imal ediverdi. Sonra Resulullah (sav), bunun şu yere konmasını emretti. Mezkur minber, el-Gabe’nin ılgın ağacından yapılmıştır. Resulullah (sav) minberin üzerine çıkıp namaza durdu ve tekbir getirdi, cemaat de O’nunla birlikte arkasından tekbir getirdi. Sonra rükuya gitti, sonra geri geri gelerek minberden indi ve minberin dibinde secde yaptı,sonra namazdan çıktı, sonra halka yöneldi ve: “Ben bunu, bana uymanız ve namazımı bilmeniz için yaptım” buyurdu.

Kaynak: Buhari, Salat 64, 18, Cuma 36, İ’tikaf 32, Hibe 3; Müslim, Mesacid 44, (544); Ebu Davud, Salat 221,


Hadis No: 2821

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) geceleyin duvarları alçak olan hücresinde namaz kılardı. Halk bu sebeple Aleyhissalatu Vesselam’ın karaltısını (siluetini) görürdü. Böylece onlar da kalkıp geceleyin, O’na uyarak (Onunki gibi namaz kıldılar. Sabah olunca bu durumu konuştular. Resulullah (sav) ikinci gecede de kalktı, halk da aynı şekilde yaptı. Üçüncü gece de aynı şey tekerrür etti. Bundan sonra Resulullah oturdu ve çıkmadı. Sabah olunca durumu medar-ı bahs ettiler, sebebini sordular. Efendimiz şu cevabı verdi: “Gece namazının sizlere farz olmasından korktum.”

Kaynak: Buhari, Ezan 80, Libas 43; Ebu Davud, Salat 243, (1126)


Hadis No: 2822

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İkametin okunduğunu duydunuz mu namaza yürüyün. Sakin ve vakur olmayı unutmayın. Sakın koşuşmayın. Yetiştiğiniz yerden kılın, kaçırdığınız kısmı tamamlayın.”

Kaynak: Buhari, Ezan 23, Cuma 18; Müslim, Mesacid 151, (602); Muvatta, Salat 4, (1, 68-69); Ebu Davud, Salat


Hadis No: 2823

Ravi: Esma Bintu Ebi Bekr

Tanım: Resulullah (sav)’ı işittim, kadınlara diyordu ki: “Sizden kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, erkekler başlarını kaldırıncaya kadar başını yerden kaldırmasın, böylece erkeklerin avretlerini görmekten korunmuş olur.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 146, (851)


Hadis No: 2824

Ravi: Ubadetu’bnu’s-Samit

Tanım: Resulullah (aleyhissaldtu vessel&m) bize, içinde Kur’an’m cehren okunduğu bir namaz kıldırdı. Namazda kıraatta bir iltibasta bulundu. Namazdan çıkınca yüzünü bize çevirdi ve: “Kıraati cehren okuduğum zaman siz de okuyor musunuz?” diye sordu. Bazılarımız: “Evet bunu yapıyoruz!” dediler. Resulullah (sav): “Sakın ha! Ben kendi kendime: “Kim, ben okurken okuyarak benden okumayı kapmaya çalışıyor?” diyordum. Kur’an’ı cehren okuduğum zaman, Kur’an’dan Fatiha hariç hiçbir şeyi okumayın” buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 136, (823, 824); Tirmizi, Salat 232, (311); Nesai, İftitah 29, (2,141)


Hadis No: 2825

Ravi: İmran İbnu Husayn

Tanım: Resulullah (sav) öğle namazına durdu. Bir adam da arkasında Sebbihisme Rabbike’l-A’la suresini okumaya başladı. Resulullah (sav) namazdan çıkınca: “Kimdi okuyan?” diye sordu. Adam: “Bendim!” dedi. Bunun üzerine: “Hakikaten anladım ki biriniz bunu benden cezbedip aldı.”

Kaynak: Müslim, Salat 47, (398); Ebu Davud, Salat 138, (828); Nesai, İftitah 27, 28, (2,140-141)


Hadis No: 2826

Ravi: Müsevver İbnu Yezid el’Maliki

Tanım: Resulullah (sav) namazda (cehri olarak) kıraatte bulunuyordu. Bir kısmını okumayı terketti. (Namazdan sonra, cemaatten) bir adam: “Ey Allah’ın Resulü, şu şu ayetleri okumayı terkettiniz!” dedi. Resulullah: “Niye bana hatırlatmadın?” buyurdular. (Bir rivayette şu ziyade gelmiştir: “(Adam)… ben onların neshedildiğini zannetmiştim.”)

Kaynak: Ebu Davud, Salat 163, (907)


Hadis No: 2827

Ravi: Ali

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ey Ali, namazda (takılırsa) imamı açma!”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 164, (903)


Hadis No: 2828

Ravi: Bişr İbnu Mihcan

Tanım: Bişr İbnu Mihcan babasından anlattığına göre, babası (Mihcan) Resulullah (sav)’ın meclisinde idi. O sırada namaz için ezan okundu. Resulullah (sav) kalktı, namaz kıldı ve döndü. Mihcan hala yerindeydi. “Herkesle beraber namaz kılmana mani olan şey nedir, sen müslüman değil misin?” diye sordu. Mihcan: “Elbette müslümanım, ancak ben ailemle namazımı kılmıştım!”dedi. Efendimiz: “Mescide geldiğin zaman namaza kalkılırsa kılmış bile olsan cemaatle birlikte sen de katl.” buyurdu.

Kaynak: Muvatta, Salatu’l-Cema’a 8, (1, 132); Nesai, İmamet 53,(2,112)


Hadis No: 2829

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Anlattığına göre, bir adam kendisine sordu: “Ben evde namazımı kılıp sonra da imamla namaza yetişiyorum; onunla da namaz kılayım mı?” “Evet” deyince adam tekrar sordu: “Peki, bunlardan hangisini (farz olan) namazım yapayım?” “Bu senin elinde mi?” dedi, “bu Allah’a kalmıştır, dilediğini (asıl farz olan) namazın yerine sayar!”

Kaynak: Muvatta, Salatu’l-Cema’a 9, (1, 133)


Hadis No: 2830

Ravi: Süleyman Mevla Meymune

Tanım: Süleyman Mevla Meymune’nin İbnu Ömer (ra)’den naklettiğine göre, İbnu Ömer şunu anlatmıştır: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir günde aynı namazı iki sefer kılmayın.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 68, (579); Nesai, İmamet 56, (2,114)


Hadis No: 2831

Ravi: Nafi’

Tanım: İbnu Ömer (ra) diyordu ki: “Kim akşamla sabahı kılar sonra da bu namazlarda imama yetişirse, onlara dönmesin.”

Kaynak: Muvatta, Salatu’l-Cema’a 12, (1, 133)


Hadis No: 2832

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Namaz için ikamet okununca farzdan başka namaz yoktur (kılınmaz).”

Kaynak: Müslim, Müsafirin 63, (710); Ebu Davud, Salat 294, (1266); Tirmizi, Salat 312, (421); Nesai, İmamet


Hadis No: 2833

Ravi: Rebia İbnu Ebi Abdirrahman

Tanım: Hz. Ömer (ra), mescide geldiği vakit, cemaat namazı kılmış ise hemen farza başlardı, ondan önce başka namaz kılmazdı.

Kaynak: Muvatta, Kasru’s-Salat 75, (1, 168)


Hadis No: 2834

Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’l-As

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İmam namazı kılıp teşehhüdü tamamladıktan sonra, selam vermezden önce hades vaki olsa (yani abdesti bozulsa), namazı tamamlanmıştır, namazını tamamlayan cemaatteki diğer kimselerin namazı da tamamlanmıştır.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 74, (617); Tirmizi, Salat 300, (408)


Hadis No: 2835

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “(imamlar) sizin için kılarlar. Doğru kılarlarsa (sevabı) sizedir. Hatalı kılarlarsa (sizin namazınızın sevabı) sizedir, hata onların aleyhlerinedir.”

Kaynak: Buhari, Ezan 55

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*