Maden Ve Definelerin Zekatı İle İlgili HadislerHadis No: 2018

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hayvan(ın sebep olduğu mağduriyet) hederdir, kuyu(nun sebep olduğu mağduriyet) hederdir. Maden(in sebep olduğu mağduriyet) hederdir. Defineye humus (beşte bir nisbetinde zekat) vardır.”

Kaynak: Buhari, Zekat 66, Şirb 3, Diyat 28, 39; Müslim, Hudud 45, (1710); Muvatta, Zekat 9; Tirmizi, Zekat 1


Hadis No: 2019

Ravi: Malik

Tanım: Bizim nazarımızda ihtilafsız makbul olan ve ehl-i ilimden işitmiş olduğumuz görüş (şu)dur: Derler ki: “Rikaz, cahiliye devri insanlarının gömdüklerinden, bir mal sarfı gerektirmeden, nafaka harcamadan, fazla yorgunluk olmadan, yük altına girmeden ele geçirilen şeydir. Mal taleb edilen, çok fazla çalışmayı gerektiren, bazan rastlanıp bazan rastlanmayan şey rikaz değildir.”

Kaynak: Muvatta, Zekat 9


Hadis No: 2020

Ravi: Zuba’a Bintu’z-Zübeyr

Tanım: Zuba’a Bintu’z-Zübeyr İbnu Abdi’l-Muttalib -ki bu kadın el-Mikdad İbnu Amr (ra)’ın nikahı altında idi- anlatıyor: Mikdad, hacetini kaza etmek üzere Bakiu’l-Habhabe’ye gitti. Orada bir fare, bir delikten bir dinar çıkarıyordu. Sonra birer birer dinarlar çıkarmaya devam etti. Tam on yedi dinar çıkardı. Sonra da kırmızı bir bez çıkardı. Bu, dinarların içine konmuş olduğu bez olmalıydı. Bezin içinden bir dinar daha çıktı. Tamamı onsekiz dinardı. Mikdad bunları Resulullah (sav)’a götürüp durumu haber verdi ve: “Bunun sadakasını alın!” dedi. Resulullah (sav) ona sordu: “Sen deliğe eğildin mi?” “Hayır.” “Öyleyse Allah bunu sana mübarek kılsın!” dedi.

Kaynak: Ebu Davud, İmaret 40, (3087); İbnu Mace, Lukata 3, (2508)


Hadis No: 2021

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Anber, rikaz değildir. Bunu deniz atmıştır.”

Kaynak: Buhari, Zekat 36 (Bab başlığında senetsiz gelmiştir)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*