Kurban Kesmenin Adabı İle İlgili HadislerHadis No: 1489

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav) yevm-i nahr’de alacalı, boynuzlu ve iğdiş edilmiş iki koç kesti. Koçları kesmek üzere (yatırıp kıbleye) yöneltince: “Şüphesiz ki ben, bir muvahhid (Allah’ı bir tanıyıcı) olarak yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış olan Allah’a yönelttim. Ben müşriklerden değilim” ve “Şüphesiz benim namazım da, menasikim de, hayatım da, ölümüm de hiçbir ortağı olmayan, alemlerin Rabbi Allah’ın dır. Ben böylece emrolundum. Ben (bu ümmette) Müslüman olanların ilkiyim” (En’am 162) (ayetlerim okudu ve:) “Ey Rabbim (bu kurban bize) sendendir, senin rızan için (kesiyoruz) ve sana (ulaşacak)tır. Ey Rabbim, Muhammed ve ümmetinden bunu kabul buyur. Bismillahi vallahu ekber!” deyip, sonra koçu kesti.

Kaynak: Ebu Davud, Dahaya 4, (2795); Tirmizi, Edahi 21, (1520); İbnu Mace, Edahi 1, (3121)


Hadis No: 1490

Ravi: Cabir

Tanım: Hz. Peygamber (sav)’le musallada hazır bulundum. Hutbesini tamamlayınca minberinden indi. Kurbanlık koçuna gelip kendi eliyle kesti. Keserken: “Bismillah! Vallahu ekber. Bu benim adıma ve ümmetimden kurban kesmeyenlerin adınadır!” dedi.

Kaynak: Tirmizi, Edahi 22, (1522)


Hadis No: 1491

Ravi: Garafe İbnu’l-Haris el-Kindi

Tanım: Veda haccında Resulullah (sav)’a şahid oldum. Kendisine (kesmesi için) bir deve getirilmişti. “Bana Ebu’l-Hasan’ı çağırır” dedi. Hz. Ali (ra) çağırıldı. “Harbenin aşağısından tut!” dedi. Hz. Ali tuttu. Resulullah (sav) da yukarısından yakaladı, ikisi birden deveye dürttüler. Deve sol ön ayağından bağlıydı. Diğer ayaklarının üstünde ayakta duruyordu. Deveyi kesip yere yıkınca: “İsteyen parça alsın!” dedi. Bu müşahedem Mina’da yevm-i nahrde idi. Kesim işinden boşalınca, katırına bindi. Hz. Ali (ra)’yi de terkisine aldı.

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 19,1766


Hadis No: 1492

Ravi: Abdullah İbnu Gurt

Tanım: Tirmizi’nin Abdullah İbnu Gurt’tan kaydettiği rivayette şöyle denir: “…Hayvan yere yıkılınca: “Dileyen parça alsın!” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 19, (1765)


Hadis No: 1493

Ravi: Ali

Tanım: Resulullah (sav) elleriyle otuz deve kesti. Geri kalanı da bana söyledi, ben kestim. Bunlar yetmiş taneydi.

Kaynak: Muvatta, Hacc 181, (1, 394); Ebu Davud, Menasik 19, (1764)


Hadis No: 1494

Ravi: Ebu Musa

Tanım: Kızlarına, kurbanlarını kendi elleriyle kesmelerini, ayağını kurbanın boynuna basmayı, keserken tekbir getirip besmele çekmeyi tenbih etmiştir. Rezin ilavesidir. [Buhari, senetsiz olarak bab başlığında kaydetimistir. (Edahi 10)]

Kaynak: Rezin

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*