Kurban Hakkında Müteferrik Hadisler İle İlgili HadislerHadis No: 1506

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Bedene (yolda) doğuracak olursa, yavrusu da götürülüp annesiyle birlikte kesilir. Yavruyu taşıyacak bir mahmel (taşıyıcı) bulunmazsa annesine yükletilir.

Kaynak: Muvatta, Hacc 143, (1, 378)


Hadis No: 1507

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Babam Hz.Ömer, necib (denen çok muteber cinsten bir deveyi) Kabe’ye kurban olarak bağışlamıştı. (O ara necibe) üç yüz dinar verdiler. Resulullah (sav)’a gidip sordu: “Ben necibi Kabe’ye bağışlamıştım. Bu ara bazıları gelip üç yüz dinar verip satın almak istediler. Bunu satıp yerine bir başka deve alayım mı?” “Hayır,” dedi. “Başkasını değil, onu keseceksin.”

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 16, (1756)


Hadis No: 1508

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) Hudeybiye senesinde, Kabe’de kesilmek üzere birçok deveyi kurban kıldı. Bunlar arasında (vaktiyle) Ebu Cehl’e ait olan, başında gümüşten -bazı raviler altından der- mamul bir büre bulunan deve de vardı. Bununla, müşrikleri öfkelendiriyordu.

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 13, (1749)


Hadis No: 1509

Ravi: Nafi’

Tanım: İbnu Ömer (ra), kurbanlık devesine kabati ketenden, yünden mamul renkli kilimlerden, iki parçalı takımlardan çul sarar, sonra bunu Kabe’ye yollardı. Bunlarla orada Kabe’ye örgü yapılırdı.

Kaynak: Muvatta, Hacc 146, (1, 379, 380)


Hadis No: 1510

Ravi: Ali

Tanım: Resulullah (sav), (beni göndererek), kurbanlık develeriyle ilgilenmemi, onların etlerini, derilerini, çullarını tasadduk etmemi, bunlardan kasaba bir (ücret) vermememi tenbih etti.” Hz. Ali (ra) der ki: “Kasaba ücretini kendimizden öderdik.”

Kaynak: Buhari, Hacc 122, 112, 120, 122, Vekalet 1; Müslim, Hacc 348, (1317); Ebu Davud, Menasik 20, (1769);


Hadis No: 1511

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) kurbanlığını (Mekke ile Medine arasında bir mevki olan) Kudeyd’de satın almıştı. İbnu Ömer (ra) de aynen öyle yaptı.

Kaynak: Tirmizi, Hacc 68, (907)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*