Kıyametin Ahvali – Sur’a Üflenmesi Ve Neşr İle İlgili HadislerHadis No: 5037

Ravi: Ebu Said

Tanım: Resulullah (sav): “Surun sahibi (İsrafil aleyhisselam), sur denen borusunu ağzına dayamış, yüzünü çevirmiş, kulağını dikmiş, üfleme emrini beklerken ben nasıl tereffühle (dünya nimetlerinden) istifade edebilirim?” buyurmuşlardı. Bu, sanki ashabına çok ağır gelmişti: “Peki biz ne yapalım -veya ne diyelim- ey Allah’ın Resulü?” diye sordular. Onlara: “Hasbünallah ve ni’mel-vekil (Allah bize yeter, o ne güzel vekildir!), Allah’a tevekkül ettik, -belki de “tevekkülümüz Allah’adır!” demişti- deyiniz!” diye emir buyurdular.

Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 9, (2433)


Hadis No: 5038

Ravi: İbnu Amr İbni’l-As

Tanım: Resulullah (sav)’a sur’dan sorulmuştu: “Bu, içine üflenen bir boynuzdur!” diye cevap verdi.

Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 24, (4742); Tirmizi, Kıyamet 9, (2432)


Hadis No: 5039

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sav): “İki sur arasmda kırk vardır!” buyurmuştur. Bunun üzerine oradakiler: “Ey Ebu Hureyre! Kırk gün mü?” diye sordular. Fakat o: “Birşey diyemem!” cevabını verdi. Tekrar: “Kırk ay mı?” dediler. O yine: “Bir şey diyemem!” cevabını verdi. “Kırk yıl mı?” dediler. O yine: “Bir şey diyemem!” cevabını verdi ve (Resulullah’ın hadisine devam etti.) “Sonra Allah semadan su indirecek ve insanlar yerden sebze biter gibi bitecekler, insanda bir kemik hariç hepsi çürür. Bu çürümeyen, acbu’z-zeneb denen kuyruk sokumu kemiğidir. Kıyamet günü yeniden yaratılış bundan terkib edilecektir.”

Kaynak: Buhari, Tefsir, Zümer 3, Amme 1; Müslim, Fiten 141, (2955); Muvatta, Cenaiz 48, (1, 239); Ebu Davud,


Hadis No: 5040

Ravi: Ka’b İbnu Malik

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mü’minin ruhu, cennet ağacında beslenen bir kuş olur. Yeniden dirilme gününde Allah onu cesedine döndürünceye kadar orada beslenir.”

Kaynak: Muvatta, Cenaiz 49, (1, 240); Nesai, Cenaiz 117 (4,108); İbnu Mace, Zühd 32, (4271)


Hadis No: 5041

Ravi: Ebu Rezin el-Ukayli

Tanım: Ey Allah’ın Resulü dedim, “Allah, mahlukatı nasıl iade eder, (yeniden diriltir)? Bunun dünyadaki örneği nedir?” “Sen dedi, hiç kavminin üzerinde yaşadığı vadiden kurak mevsimde geçmedin mi? Sonra bir kere de her tarafın yemyeşil üğründüğü münbit mevsimde uğramadın mı?” Ben “Elbette!” deyince: “İşte bu, (yeniden) yaratmasına Allah’ın delilidir. Allah, ölüleri de böyle diriltecektir!” buyurdular. [Rezin tahric etmiştir. Bu hadis Ahmed İbnu Hanbel’in Müsned’inde biraz farklı lafızlarla rivayet edilmiştir (4, 11).]

Kaynak: Rezin


Hadis No: 5042

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: O boru öttürülünce (Müddessir 8) ayeti ile ilgili olarak dedi ki: “Bu, surdur. Surede geçen racife, birinci nefha (üfleme), radife de ikinci nefhadır.”

Kaynak: Buhari, Rikak 43 (muallak olarak)


Hadis No: 5043

Ravi: Ebu Said

Tanım: Resulullah (sav) (bir gün bize) Sahib-i Sur’u (İsrafil’i) zikretti ve dedi ki: “Sağında Cibril, solunda da Mikail aleyhimusselam var.” [Rezin tahric etmiştir.]

Kaynak: Ebu Davud, Hurufve’l-Kıraat 1, (3999)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*