Kısa Dini SözlerKısa Dini Sözler , Güzel Dini Sözler

Kısa Dini Sözler 1 : “Akıllı kimsenin yapması gereken, hayatının sayılı günlerini Allâhü Teâlâ’nın râzı olacağı işlere sarf etmektir. Allâhü Teâlâ kulunun yaptıklarından râzı olmazsa bu nasıl bir hayattır?” ( İmâm-ı Rabbânî Hazretleri )

Kısa Dini Sözler 2 :“Ders okutmak ve fetva vermek, ancak Allâhü Teâlâ’nın rızası için olursa ve makâm ve mevki sevgisinden, mal ve mertebe elde etme hırsından uzak olursa fayda verir.” ( İmâm-ı Rabbânî Hazretleri )

Kısa Dini Sözler 3: “Takvâdan daha faziletli azık,

Kısa Dini Sözler 4: Sükût etmekten daha güzel bir şey,

K7ısa Dini Sözler 5: Cehâletten daha zararlı bir düşman,

Kısa Dini Sözler 6: Yalandan daha büyük bir hastalık yoktur.”

Kısa Dini Sözler 7 : “Kötü biriyle arkadaşlık eden belâdan kurtulamaz, kötü yerlere giden töhmet altında kalır, diline sahip olamayan pişman olur.”

Kısa Dini Sözler 8: “Sahip olduğu malının ve hoşuna giden şeylerin devamlı olmasını isteyen “Mâşâallâh lâ kuvvete illâ billâh” desin.” ( Ca’fer-i Sâdık (r.a.) Hazretleri )

Kısa Dini Sözler 9: “Hak yolcusunun, boş ve yalnız olduğu yerleri dolu olarak görmesi lazımdır. İnsanların yanında nasıl hareket ediyorsa, yalnızken de öyle hareket etmelidir.” (Şâh-ı Nakşibend Hazretleri)

Kısa Dini Sözler 10: “Sâlihlere kavuşmak istersen, sâlihlerin amellerini işle. Dünyadan payına düşenle yetin.”

Kısa Dini Sözler 11: “Seni unutmayan Rabbini sen de unutma. Yaptığın her şeyi takip edip yazan, gizli ve açıkta seni gözetleyen Allâhü Teâlâ’nın vazifeli meleklerinden gafil olma.” (Süfyan-ı Sevri Hazretleri )

Kısa Dini Sözler 12: Fakir olup da âlim olmak, câhil iken zengin olmaktan daha iyidir.

Kısa Dini Sözler 13: Kendi nefsini öven, kadir ve itibardan düşer.

Kısa Dini Sözler 14: İlim talebi üzere bulunanlar vakar sahibi olmalıdırlar.

Kısa Dini Sözler 15: Rezil şahıslar ile oturup kalkmaktan kaçınmak lazımdır.

Kısa Dini Sözler 16: Kötü ahlak sahibi olanlar ne kadar sûret-i haktan görünseler yine insanlar arasında (kötü) bilinirler.

Kısa Dini Sözler 17: Hayra muvaffak olmak insan için saâdettir.

Kısa Dini Sözler 18: İlimden önce edeb öğrenmek lazımdır.

Kısa Dini Sözler 19: Bir insanın kendisine hayrı olmaz ise başkalarına hiç olmaz.

Kısa Dini Sözler 20: “Eğer gücüm yeter olsa, kendi görüşleriyle Kur’ân-ı Kerîmi tefsir edenleri döverdim.”

Kısa Dini Sözler 21: “Yâ imam, insan sâdık dostunu neden akrabâsından çok seviyor?” diye soruldu. “Akrabâ cismen, sâdık arkadaş rûhen yakın oldukları için” buyurdular. (Malik bin Enes Hazretleri)

 
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*