Kelime i Tevhid Nedir ? Kelime i Tevhidin FaziletiKelime i Tevhid; “Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah” sözüdür. Manası şöyledir: Allahü Teâlâdan başka ilâh yoktur. Muhammed aleyhisselâm O’nun resûlüdür, peygamberidir.

“En fazîletli zikir ‘Lâ ilâhe illallâh’, en faziletli dua da ‘Elhamdülillâh’dır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

 Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“Kim yetmiş bin defa ‘Lâ ilâhe illallâh Muhammedün Resûlullâh’ derse cehennem ateşine müstehak olsa da Allâhü Teâlâ onu cennete koyar.”

Cenâb-ı Hak, Firavun’u boğup Musâ aleyhisselâmı kurtardığında, Hazret-i Musa Cenâb-ı Hakka şöyle niyâz etti:

“Yâ Rabbi, bana bir amel öğret ki ihsân ettiğin şu nimete şükretmiş olayım.” Hak Teâlâ buyurdu:

“Yâ Musâ, Lâ ilâhe illallâh, de” buyurdu. Hz. Musa:

“Yâ Rabbi, bütün kulların bunu söylemektedirler” dedi. Allâhü Teâlâ: “Yâ Musâ, Lâ ilâhe illallâh, de” buyurdu. Hazret-i Mûsa: “Lâ ilâhe illâ ente. Yâ Rabbi, bana mahsûs bir amel niyâz ediyorum” dedi. Cenâb-ı Hak buyurdu ki:

“Yâ Musa, yedi kat gök ve içindekiler; güneş, ay, yıldızlar, cennetler, Arş, Kürsî, melekler, yedi kat yer ve yerdekiler; dağlar, denizler, nehirler, ağaçlar, insanlar, cinler ve hayvanlar mîzanın bir kefesine konsa, Lâ ilâhe illallâh da diğer kefesine konsa Lâ ilâhe illallâh elbette ağır gelirdi.”

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:Zikrin en üstünü Lâ ilâhe illallâh Muhammedün Resûlullâhdır. Muhakkak Allâhü Teâlâ bütün peygamberlerine ve ümmetlerine bu zikre davet etmelerini emretmiştir. Lâ ilâhe illallâh’dan daha yüce bir kelime indirilmemiştir. Yerler ve gökler onunla ayakta dururlar. O, ihlâs kelimesidir. O, İslâm kelimesidir. O, takvâ kelimesidir. O, nûr kelimesidir. O, necât (kurtuluş) kelimesidir. O, rahmet kelimesidir. O, Allâh’ın en yüce kelimesidir. Kim onu bir defa söylerse günahları deniz köpüğü kadar da olsa bağışlanır.”(Tirmizi)

Şeyh Ebu’r-Rebî‘ şöyle anlattı: Yetmiş bin defa ‘Lâ ilâhe illallâh’ okumuş, lâkin henüz sevabını kimseye bağışlamamıştım. Bir ziyâfet sofrasında iken aramızda keşif sâhibi (kalp gözü açık) olduğu söylenen bir çocuk da vardı. Yemek esnâsında ağlamaya başladı. Sebebi soruldu. “Annemin ateşe atıldığını gördüm” deyince okuduğum kelime i tevhidleri onun validesine bağışladım. Çocuk gülmeye başladı ve “Annemin ateşten çıkarıldığını görüyorum” dedi. Çocuğun keşfinin açık olduğunu ve bu hadîs-i şerîfin sahîh olduğunu anladım.

Yerleri ve gökleri, terâzinin bir kefesine, bu kelime i tevhidi diğer kefesine koysalar, bu kelimenin bulunduğu kefe, elbette ağır gelir. (Hadîs-i şerîf-Mektûbât-ı Rabbânî)

 Müslümanlardan bir kimseye, ilk önce Kelime i tevhidin mânâsını bilmek ve inanmak farzdır. (İmâm-ı Gazâlî)

 Bir kâfir, kelime i tevhidi söyleyince ve mânâsına inanınca, o anda müslüman olur. Fakat, bunun da, her müslüman gibi îmânın altı esâsını ezberleyip mânâsını iyice öğrenmesi lâzımdır. (İbn-i Âbidîn)

 Rabbimizin gazâbını, intikâmını söndürmek için kelime i tevhidden daha faydalı bir şey yoktur. (İmâm-ı Rabbânî)
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*