Kötülüğe İyilikle Yanıt Vermek

29 Kasım 2016 admin 0

Allahü Teala Ra’d suresinin 22. ayet-i kerimesinde (mealen): “…Ve kötülüğü iyilikle def’ ederler..” buyurmaktadır. Yani: O takva sahibi mü’minler, insanlık icabı bir kusur yapmış olunca […]

Halilullah ne demek

6 Kasım 2015 admin 0

Halilullah Allahü Tealanın dostu manasındadır. İbrahim Aleyhisselamın lakabıdır. Hz. İbrahim Halilullah’dır yani Allah’ın dostudur ve kendisine bütün milletler hürmet eder. İbrahim aleyhisselam Halilullah’tır. Çünkü, bunun […]

Beytülmal

26 Ekim 2015 admin 0

Beytülmal, ilk defa Hz. Muhammed (A.S.M.) tarafından kurulan ve gelir kaynaklarıyla sarfiyat yerleri şer’i olarak tayin edilmiş İslâm devletinin mâliye hazinesidir. Asr-ı saadette gelirlerin toplanması […]

Fetva Vermekten Kaçınmak

10 Ekim 2015 admin 0

Ahiret alimlerinde aranan diğer hususiyetlerden biri de , sorulunca fetva vermekte acele etmemek, ağır almak ve kurtuluş yolunu aramak için çekingen davranmaktır. Eğer sorulan suali, […]

Teşrik Tekbiri

23 Eylül 2015 admin 0

Teşrik tekbiri, teşrik günlerinde alınan tekbir demektir. Mükellef olan her müslümana vaciptir. Bakara Sûresi’nin “Sayılı günlerde Allâh’ı zikrediniz…” meâlindeki 203. âyeti teşrik tekbirine işâret etmektedir. […]

Kurban Bayramı 2015

Kurban Etini Kimler Yiyebilir

14 Eylül 2015 admin 0

Adak olarak kesilmeyen kurbanın etinden sahibi zengin olsun olmasın, yiyebileceği gibi fakir olmayanlara da yedirip dağıtabilir. Kurbanın etinden yemek müstehaptır. Başkalarına yedirmek de müstehaptır. Kurban kesen […]