İslamda Çok Evlilik Hakkında Detaylı Anlatımİslamiyetten Önce Evlenmede Sayı Nasıldı ?

İslamiyet’ten önce, evlenmede bir sayı tahdidi yoktu. Herkes istediği kadar kadın alabilmekte onların üzerinde her türlü tahakküm yapılmakta idi.

İslam Dini Geldikten Geldikten Sonra Evlilik Sayısı

İslam dini geldiği zaman insanların davranışlarına, cemiyet hayatına ve Ademoğlu’nun her türlü münasebet ve muamelelerine ulvi bir ahenk getirdi. Bu cümleden olarak erkeklerin hususi hallerini ve fıtri kabiliyetini göz önüne alarak, bir erkeğin nihayet dörde kadar evlenebileceği hükmünü vaz etti.Bundan fazlasını yasakladı. 

Ashab-ı kiramdan Gaylan b. Seleme İslam dinini kabul ettiği gün on tane kadınla evli bunuyordu. Peygamber Efendimiz kendisine “Ya Gaylan! Onlardan dördünü seç (ve geri kalanını bırak) buyurdu.

Umeyratü’l-Esedi Müslüman olduğu zaman sekiz tane karısı vardı. Bunu resulullah’a (S.A.V.) haber verdiği zaman, “Onlardan dördünü seç (ve geri ) kalanı terk et”. buyurdular.

Kuran-ı Kerim’de Çok Evlilik

Kuran-ı Kerim’de bu hususa cevaz veren ayeti kerimde şöyle buyurulmaktadır.” Eğer yetim hakkında (adeleti yerine getiremeyeceğinden ) korkarsanız sizin için helal olan (diğer ) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikah edin. Şayet ( bu suretle de ) adalet yapamayacağınızdan endişe ederseniz o zaman bir ( zevce ile iktifa ediniz ). ( Sure-i Nisa 3. )

Çok Eşlilik ( Evlilik ) İzni Neden Verilmiştir ?

Görülüyor ki, İslam dini bu müsaadeyi; yetim kızların malını, mehir vesair hususlarla alakalı haklarını korumak gibi ahlaki ve içtimai zaruretleri nazar-ı dikkate alarak vermiş bulunmaktadır.

Lohusalık, hamilelik, yaşlılık sebebiyle nesilden kesilmek gibi arızalar; kadını, kocasının tabi ve fıtri ihtiyaçlarını temin edemez hale getiriyordu. Bu gibi haller karşısında fuhşun yayılmasını önleyebilmek, nüfusun meşru bir şekilde artmasını temin etmek ve kadınları mahrumiyetten korumak için, bu cevaz verilmiş bulunuyordu.

Yüz binlerce erkeğin hayatına mal olan büyük harplerin dul bıraktığı aile ve yetim kalan çocuklarını düşünmek zarureti doğuruyordu. Bunların maddi manevi ihtiyaçlarını dikkate alan İslam dini, taaddüd-i zevcata müsaade etmiş bulundu.

İslam Dininde Tek Kadınla Evlilik Asıldır

Şu ciheti bilhassa belirtmek isteriz: İslam dininde tek kadınla evlilik asıldır. Taaddüd-i zevcat(birden çok evlilik) ise zaruretlerin ortaya çıkardığı istinai bir hükümdür.Bu, bir cevaz olmakla beraber, asla bir emir mahiyetinde değildir. Erkek ve kadın için böyle bir mecburiyet yoktur.

Çok Evliliğin Sorumlukları

Çok evliliğin ortaya çıkardığı mesuliyetli mükellefiyetler vardır.Bunların başında kadınlar arasında her bakımdan adaleti tatbik zarureti gelmektedir. Cenab-ı Hakk, bu hususta buyurmaktadır ki :

“Kadınlar arasında adalet ( ve müsavatı tatbik) etmenize ne kadar hırs gösterseniz asla güç yetiremezsiniz. Bari (birine) büsbütün meyl edip de ötekini ( ne dul ne de kocalı bir halde ) askılı gibi bırakmayın. Eğer ( nefsinizi ) ıslah eder ( haksızlıktan ) sakınırsanız, şüphe yok ki Allah çok yargılayıcı, çok esirgeyicidir.” Sure-i Nisa 129

Ayet-i Kerime, bu hususta adalet göstermenin ne kadar güç olduğunu, te’kidi ifadelerle ortaya koymaktadır. Bu sebeple zevceleri arasında adalet ve müsavat göstermeyecek bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesinin caiz olmayacağı aşikardır. Hatta kadının nafakasını te’min etmeyecek ve haklarını gözetmeyecek ise, onun bir kadınla bile evlenmesi mekruh görülmüştür.

Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: ” Kimin iki karısı bulunur da, aralarında adalet göstermezse, kıyamet günü bir tarafı ağdırır ( ve aksar ) olarak gelir.”

Sözü hülasa etmek gerekirse, tek kadınla evlilik asıldır ve adaleti tatbik bakımından daha elverişlidir.

Kaynak: İslamda Kadın ve Aile – Mehmed Emre
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*