İmamlar Kureyş’tendir İle İlgili HadislerHadis No: 1693

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav) buyurdu ki: “İnsanlar hayırda da şerde de Kureyş’e tabidir.”

Kaynak: Müslim, İmaret 3, (1819)


Hadis No: 1694

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İnsanlar bu işte Kureyş’e tabidirler. Müslümanları Müslüman olanlarına, kafirleri kafir olanlarına tabidirler, insanlar madenler gibidir. Cahiliyede hayırlı olanlar fıkhı öğrenirlerse İslam’da da hayırlıdırlar. Bu işe en çok nefret edenleri insanların en hayırlısı bulacaksın. Onlar (rızaları hilafına) içine düşmedikçe buna talib olmazlar”

Kaynak: Buhari, Menakib 1; Müslim, İmaret 2, (1818)


Hadis No: 1695

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bu iş (emirlik) insanlardan iki kişi baki kaldıkça Kureyş’te olmaya devam edecektir.”

Kaynak: Buhari, Menakıb 2, Ahkam 2, Enbiya 1; Müslim, İmaret 4, (1820)


Hadis No: 1696

Ravi: Sefine

Tanım: Resulullah (sav) buyurdu ki: “Hilafet, ümmetim arasında otuz yıl sürecektir. Bundan sonra saltanat gelecektir.” Said İbnu Cumhan dedi ki: “Sonral ilave etti: “Hz. Ebü Bekir (ra)’in hilafetine Hz. Ömer’in hilafetini, Hz.Osman’ın hilafetine Hz. Ali’nin hilafetini (ra) ekle (parmaklarınla say) bak!” dedi. Bunları (sayınca hakikaten) otuz yıl bulduk.” Sefine’ye: “Emeviler, hilafetin kendilerinde (devam ettiğini) zannederler denmişti, şu cevabı verdi: “Beni’z-Zerka yalan söylüyor. Onlar krallardır, hem de en kötü krallar.”

Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 9 (4648, 4647); Tirmizi, Fiten, 48 (2227)


Hadis No: 1697

Ravi: Cabir İbnu Semüre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: Bu din, hepsi Kureyş’ten gelecek olan on iki halifeye kadar aziz ve güçlü olacaktır.” Resullullah (sav)’a soruldu: “Sonra ne olacak?” “Sonra herc (fitne ve kargaşa) gelecek!” diye cevap verdi.” (Buhari, Müslim ve Tirmizi, hadisin “Kureyşten” kelimesine kadar kısmını, Ebu Davud da tamamını tahric etmiştir.)

Kaynak: Buhari, Ahkam 51; Müslim, İmaret 5-9 (1821); Tirmizi, Fiten 46, (2224); Ebu Davud Medhi 1, (4279), 4

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*