İhlas Suresinin Faziletiİhlas Suresi, bir çok Müslümanın bildiği, namazlarında sıkça okuduğu , kısa surelerdendir. İhlas suresini okumanın sevabı, fazileti hakkın da bir çok hadisi şerif mevcuttur.  İhlas suresinin fazileti hakkındaki bazı hadisi şerifler şöyledir :

“İhlâs sûresini bin defa okuyan kimse, cennetteki yerini görmeden ölmez…” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“Kim Cuma namazından sonra Kul hüvallâhü ehad, Kul eûzü birabbi’l-felak, Kul eûzü birabbinnâs sûrelerini okursa sonraki Cuma’ya kadar Allâhü Teâlâ onu kötülüklerden muhâfaza eder.”

“Kim Kul hüvallâhü ehad sûresini evine girerken okursa o ev halkından ve komşularından fakirlik gider.” (Taberânî, Kebîr)

“Kim Kul hüvallâhü ehad sûresini elli defa okursa Allâhü Teâlâ onun elli senelik günahını bağışlar.”

“Kim Kul hüvallâhü ehad sûresini bin defa okursa muhakkak kendini Allâhü Teâlâ’dan satın almış olur.” Yani Allâhü Teâlâ onu Cehennem’den âzât eder.

“Kim ölüm hastalığında Kul hüvallâhü ehad sûresini okursa kabirde suâl görmez, kabir sıkıntılarından emîn olur, kıyâmet gününde melekler elleriyle sırâtı geçirir, cennete götürünceye kadar onu taşırlar.” (Taberânî, Evsat)

“Kim farz namazların arkasından on defa Kul hüvallâhü ehad sûresini okursa Allâhü Teâlâ rızâsını ve mağfiretini ona vâcib kılar.”

“Kim Kul hüvallâhü ehad sûresini on bir defa okursa onun için cennette bir köşk yapılır.” buyurdular. Hazret-i Ömer (r.a.): “Öyleyse biz onu çok okuruz, Yâ Resûlallâh” dedi.

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v) de: “Onu ne kadar çok okusanız iyi yapmış olursunuz” buyurdular. (Müsned-i Ahmed)

“Kim Kul hüvallâhü ehad sûresini bir defa okursa Kur’ân-ı Kerîm’in üçte birini okumuş gibidir. Kim onu iki kere okursa Kur’ân-ı Kerîm’in üçte ikisini okumuş gibidir. Kim de onu üç defa okursa Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını okumuş gibi olur.”

İbn-i Süreyc’e Resûlullâh Efendimiz (s.a.v)’in:

“Kul hüvallâhü ehad (sûresi), Kur’ân’ın üçte birine muadil (denk)dir” hadisinin tefsiri soruldu. Şöyle buyurdu:

“Muhakkak Kur’ân-ı Kerîm’in üçte birinde hükümler, üçte birinde va’d ve vaîd (müjde ve korkutma), üçte birinde de (Allâhü Teâlâ’nın) isimleri ve sıfatları indirilmiştir. İhlâs sûresinde ise -Kur’ân’ın üçte biri olan- Allâhü Teâlâ’nın isimleri ve sıfatları vardır.
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*