Hased Hakkında İle İlgili HadislerHadis No: 1650

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şu iki kişi dışında hiç kimseye gıbta etmek caiz değildir: Biri, Allah’ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimse. Diğeri de Allah’ın kendisine verdiği malı hak yolda sarfeden zengin kimse.”

Kaynak: Buhari, İlm 15, Zekat 5, Ahkam 3, İ’tisam 13; Müslim, Salatu’l-Müsafirin 268, (816)


Hadis No: 1651

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: İki kişiye karşı hased caizdir: Birincisi o kimsedir ki, Allah kendisine Kur’an-ı Kerim’i nasib etmiştir, o da onu, gece ve gündüz boyu ikame eder. İkincisi de o kimsedir ki, Allah Teala ona mal vermiştir de o da gece ve gündüz (hak yolda) infak eder.

Kaynak: Buhari, Fedailu’l-Kur’an 20, Tevhid 45; Müslim, Müsafirin 266 (815); Tirmizi, Birr 24, (1937)


Hadis No: 1652

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resululah (sav) buyurdular ki: “Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu -ravi dedi ki: Veya kuru otu- yiyip tükettiği gibi, bütün hayırları yer tüketir.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 52, (4903)


Hadis No: 1653

Ravi: Zübeyr

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Size ümem-i kadime hastalığı sirayet etti: Bu, hased ve buğzdur. Bu kazıyıcıdır. Bilesiniz; kazıyıcı derken saçı kazır demiyorum. O dini kazıyıcıdır. Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal’e yemin ederim, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmeye yardımcı olacak şeyi haber vereyim mi: Aranızda selamı yaygınlaştırın.”

Kaynak: Tirmizi, Sıfatu’l-Kıyame 57, (2512)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*