Haram Yiyecekler İle İlgili HadislerHadis No: 3922

Ravi: Ebu Sa’lebe el-Huşeni

Tanım: Resulullah (sav) vahşi hayvanlardan kesici diş (köpek dişi) taşıyanların hepsini yasakladı.” (Müslim/Ebu Davud ve Nesai, İbnu Abbas’tan gelen bir rivayette şu ziyadeyi kaydederler: “Her bir pençe sahibi kuşu da…”

Kaynak: Buhari, Zebaih, 29; Müslim, Sayd 12-16 (1932, 1933); Tirmizi, Et’ime 1, (1477, 1478, 1479); Ebu Davu


Hadis No: 3923

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Cahiliye halkı, bir çok şeyi (helal addedip) yiyor, birçoğunu da pis addederek yemiyordu. Allah Teala hazretleri Resulünü gönderdi, kitabını indirdi, helalini helal, haramını da haram kıldı. Helal kıldığı helaldir, haram kıldığı da haramdır, sükut buyurduğu da aff(edilmiş)tir. İbnu Abbas, sonra şu ayet-i kerimeyi okudu: “(Ey Muhammed!) De ki: “Bana vahyolunanda, leş, akıtılmış kan, domuz eti, -ki pistir- ve günah işlenerek Allah’tan başkası adına kesilen hayvandan başkasını yemenin haram olduğuna dair bir emir bulamıyorum. Fakat darda kalan -başkasının payına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak üzere- bunlardan da yiyebilir. Doğrusu Rabbin bağışlar ve merhamet eder” (En’am 145).

Kaynak: Ebu Davud, Edirne 31, (3800)


Hadis No: 3924

Ravi: Kabisa İbnu Hülb

Tanım: Kabisa İbnu Hülb babası (ra)’ndan anlatıyor: “Resulullah (sav)’a bir adamın şöyle sorduğunu işittim: “Bazı yiyecekler var, onları yemekte zorluk çekiyor, (günah mıdır diye korkuyorum)?” Resulullah (sav) da cevaben: “İçinde hiç bir şey sıkıntı olmasın, aksi halde hristiyanlara benzersin.”

Kaynak: Ebu Davud, Et’ime 24, (3784); Tirmizi, Siyer 16 (1565)


Hadis No: 3925

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Vahşilerden kesici dişi olan her bir hayvanın yenmesi haramdır.”

Kaynak: Müslim, Sayd 15, (1933); Muvatta, Sayd 14, (2, 496); Tirmizi, Sayd 3, (1479); Nesai, Sayd 28, (7, 20


Hadis No: 3926

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Ebu Davud’un bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: “..vahşilerden kesici dişi olan her bir hayvanın, ve pençesi olan her bir kuşun yenmesini yasakladı.”

Kaynak: Ebu Davud, Et’ime 33, (3802); Buhari, Sayd 29, Tıbb 57; Müslim, Sayd 12, (1932); Muvatta, Sayd 13, (


Hadis No: 3927

Ravi: Halid İbnu’l-Velid

Tanım: Resulullah (sav), at, katır ve eşek etini yemeyi yasakladı.”

Kaynak: Ebu Davud, Et’ime 26, (3790), 33, (3806); Nesai, Sayd 30, (7, 202)


Hadis No: 3928

Ravi: Halid İbnu’l-Velid

Tanım: Ebu Davud’un bir diğer rivayetinde şöyle denir: “Hayber fethi sırasında gazvede, Resulullah (sav) ile birlikte ben de vardım. Bir grup yahudi, Aleyhissalatu vesselam’a gelerek, askerlerin ahırlarına hücum ederek (mallarını yağmalamalarından) şikayet ettiler. Resulullah (sav), bunun üzerine (müslümanlara yönelerek): “(Olamaz!) anlaşma yapılan kimselerin malı onların izni olmadan helal değildir. Ayrıca size ehli eşekler, onların atları, katırları, vahşi hayvanlardan herbir kesici dişi olan, kuşlardan da herbir pençeleri olan haramdır!” buyurdular.”

Kaynak: Ebu Davud, Et’ime 26, (3790), 33, (3806); Nesai, Sayd 30, (7, 202)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*