Hacet Namazı – Hacet duası – Hacet Namazı Nasıl Kılınır ?Hacet Namazının kılınışıyla ilgili birkaç şekil bulunmaktadır. Büyük İslam İlmihalinde ise hacet namazının kılınışı şu şekilde tarif edilmiştir.

Ahirete veya dünyaya ait bir dileği bulunan kimse, güzelce abdest alır ve bir rivayete göre dört, diğer bir rivayete göre on iki rekat namazı yatsıdan sonra kılar. Sonra Yüce Allah’a hamd eder, Peygamber Efendimize de salat ve selamda bulunur. Ondan sonra hacet duasını okuyup o işin olmasını Yüce Allah’dan diler. 

 HACET NAMAZI NASIL KILINIR ?

hacet namazı
Namaz

Hacet namazının birinci rekatında Fatiha suresinden sonra üç defa Ayete’l-kürsi, diğer üç rekatinde de birer Fatiha ile birer İhlas ve Muavvizeteyn(Felak ve Nas) sureleri okunması hakkında bir hadis-i şerif vardır.

HACET NAMAZI DUASI

“Allahümmeinni es’elüke tevfika ehlilhüda ve a’male ehlil-yakini ve münasahata ehlittevbeti ve azme ehlissabrı ve cidde ehlilhaşyeti ve talebe ehlirrağbeti ve taabbüde ehlilvera’i ve irfane ehlil-ilmi hatta ehafüke. Allahümme inni es’elüke mehafeten tahcüzüni an ma’sıyetike hatta a’mele bitaatike amelen estahıkku bihi rizake ve hatta unasıhake bittevbeti havfen minke ve hatta uhlisa lekennasıhate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fil-umuri hüsne zannin bike, Sübhaneke halikı’nnuri.”

HACET NAMAZI DUASININ ANLAMI

Allah’ım! Ben senden hidayet ehlinin başarısını, yakin erbabının amellerini, tevbe edenlerin ihlasını, sabredenlerin azmini, haşyet sahiblerinin ciddiyetini, rağbet erbabının isteklerini, takva ehlinin iadet hallerini, ilim sahiblerinin anlayışını dilerim. Böylece korkarak senden gereği üzere korkmuş olayım.

Allah’ım! Ben senden öyle bir korku isterim ki, beni sana isyan etmekten engellesin de, sana itaat ederek bir amel işleyeyim, onunla senin rızanı kazanayım; böylece senden korkarak ihlasla tevbe edeyim, sana muhabbetle ibadeti ihlas üzere yapayım ve sana güzel zan besleyerek bütün işlerde sana tevekkül edeyim. Ey nuru yaratan, sen bütün noksanlıklardan münezzehsin!..

Yazımızın başında belirttiğimiz gibi, hacet namazı birkaç şekilde kılınabilmektedir, hacet namazı hakkında Peygamber Efendimizin mübarek bir hadisi şu şekildedir.

Hadis No : 3080

Ravi: Abdullah İbnu Ebi Evfa

Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kimin Allah’a veya herhangi bir insana ihtiyacı hasıl otursa önce abdest alsın, abdesti de güzel yapsın. Sonra iki rek’at namaz kılsın, sonra Allah Teala Hazretlerine senada bulunsun, Resulullah (sav)’a salat okusun, sonra şu duayı okusun: “Halim, kerim olan Allah’tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azam’ın Rabbi noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd alemlerin Rabbine aittir. Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek esbabı (hakkımda yaratmanı) taleb ediyor, her çeşit günahtan koruman için yalvarıyor, her çeşit iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan selamet diliyorum. Rabbim! Affetmediğin hiç bir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Hangi amelden razı isen onu ver, ey rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim.”

Kaynak: Tirmizi, Salat 348, (479); İbnu Mace, İkamet 189, (1384)
1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*