Haccla İlgili Müteferrik Hadisler İle İlgili HadislerHadis No: 1558

Ravi: Aişe

Tanım: Ey Allah’ın Resulü, Mina’da, seni güneşe karşı gölgeleyecek bir bina yapmayalım mı? demiştim, bana: “Hayır!” dedi. “Orası oraya gelenlere develerini ıhdırma yeridir!”

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 90, (2019); Tirmizi, Hacc 51, (881); İbnu Mace, Menasik 52, (3006, 3007)


Hadis No: 1559

Ravi: Ebu Vakid el’Leysi

Tanım: Resulullah (sav)’ı dinledim. Veda haccında zevcelerine şöyle demiştir: “Size bu (farzınız!) bundan sonra hasırların arkaları!”

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 1, (1722)


Hadis No: 1560

Ravi: İbrahim

Tanım: Babası tarikiyle dedesinden rivayet ediyor: “Hz. Ömer (ra), yaptığı en son haccında Resulullah (sav)’ın zevcelerine izin verdi. Onlarla birlikte Abdurrahman İbnu Avf ve Osman İbnu Affan (ra)’ı gönderdi.” (Berkani der ki: “(Hadisi rivayet eden) İbrahim’den maksad: İbrahim İbnu Abdirrahman İbni Avf’tır.” Humeydi ise: “Bu açıklama isabetli gözükmüyor. Derim ki: O, İbrahim İbnu Abdirrahman İbni Abdillah İbni Ebi Rebia el-Mahzumi’dir. Doğruyu Allah bilir)

Kaynak: Buhari, Cezau’s-Sayd 26


Hadis No: 1561

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav)’a: “Gerçek hacı kimdir?” diye soruldu da şu cevabı verdi: “Saçını düzenleyip yıkamayı ve koku sürünmeyi çoktan terketmiş kimsedir.” Kendisine tekrar: “Hangi hacc efdaldir?” diye sorulunca: “Yüksek sesle telbiye getirilen ve kurban kesilen” dedi, “(Hacda ilgili ayette geçen) sebil nedir?” diye soruldu. “Zad (nafaka) ve rahile (binek) dir.” cevabını verdi.

Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Al-i İmran, (3001); İbnu Mace, Menasik 6, (2896)


Hadis No: 1562

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Bir adam: “Ey Allah’ın Resulü! Bana hacc farz oldu. Borcum da var (önce hangisini ödeyeyim?” diye sordu. Resulullah (sav): “Önce borcunu öde” dedi. (Rezin’in ilavesidir)

Kaynak: Rezin


Hadis No: 1563

Ravi: Sümame

Tanım: Hz.Enes (ra), cimri olmadığı halde havıdlı bir devenin üzerinde haccını yaptı.” [Hz. Enes (ra): “Resulullah (sav) da yol eşyasını yüklediği havıdlı bir deve üzerinde hacc yaptı” demiştir.]

Kaynak: Buhari, Hacc 3 (Muallak senetsiz olarak kaydetmiş)


Hadis No: 1564

Ravi: Ubeyd İbnu Cüreyc

Tanım: İbnu Ömer (ra)’e “Seni dört şey yaparken görüyorum. Bunları arkadaşlarından bir başkasının yaptığını görmedim” dedim. Bana: “Ey İbnu Cüreyc, onlar nedir?” diye sordu. Ben de saydım: “Sen Kabe’nin rükünlerinden sadece iki Yemani rükne (rükn-i Yemani ve rükn-i Hacer) temasta bulunuyor, diğerlerine temas etmiyorsun. Keza senin tüysüz deriden ma’mul nalın giydiğini görüyorum. Keza senin (saç ve sakalını) sarıya boyadığını görüyorum. Keza seni Mekke’de gördüm, herkes (Zilhicce) hilalini görünce ihrama girdikleri halde sen terviye günü (8 Zilhicce) ihrama girdin!” Bana şu açıklamayı yaptı: “Rükünlere temasa gelince; ben Resulullah (sav)’ın, sadece iki rükne temas ettiğini gördüm. Tüyü yolunmuş nalına gelince; ben Resulullah (sav)’ın nalınlarında hiç tüy görmedim. Ayakları onların içinde iken abdest alırdı. Ben onu giymeyi seviyorum. Sarıya gelince; ben Resulullah (sav)’ın onunla boyandığını gördüm. Ben onunla boyanmayı seviyorum, ihrama girmeye gelince, ben Resulullah (sav)’ın devesi, onu yola koyuncaya kadar telbiye çektiğini görmedim.”

Kaynak: Buhari, Vudu’ 30; Müslim, Hacc 25, (1187); Muvatta, Hacc 31, (1, 333); Ebu Davud, Menasik 21, (1772)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*