Haccın Faziletleri İle İlgili HadislerHadis No: 1152

Ravi: Aişe

Tanım: Ey Allah’ın Resulü, dedim, “cihadı amellerin en faziletlisi görüyoruz, biz de cihad etmiyelim mi?” Şu cevabı verdi: “Ancak, cihadın en efdal ve en güzeli hacc-ı mebrürdur. Sonra şehirde kalmaktır.” Hz. Aişe der ki: “Bunu işittikten sonra haccı hiç bırakmadım.” (“Sonra cebirde kalmak” cümlesi Buhari’de yok)

Kaynak: Buhari, Hacc 4, Cezau’s-Sayd 26, Cihad 1; Nesai, Hacc 4, (5, 113)


Hadis No: 1153

Ravi: Sehl İbnu Sa’d

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Telbiyede bulunan hiç bir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın, bu iştirak (sağ ve solunu göstererek) şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.”

Kaynak: Tirmizi, Hacc 14, (828)


Hadis No: 1154

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Haccla umrenin arasını birleştirin. Zira bunlar günahı, tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlemesi gibi temizler.”

Kaynak: Nesai, Menasik 6, (5, 115); İbnu Mace, Menasik 3, (2886)


Hadis No: 1155

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Bir umre, diğer umreye arada işlenenler için kefarettir. Hacc-ı Mebrür’un karşılığı cennetten başka bir şey olamaz!

Kaynak: Buhari, Umre 1; Müslim, Hacc 437, (1349); Tirmizi, Hacc 90, (933); Nesai, Menasik 3, (5, 112), 5, (5


Hadis No: 1156

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Beyt’i (Kabe-i Muazzama’yı) kim elli defa tavaf ederse, günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur.” (Buradaki tavaftan maksad, şavtlar olmayıp, elli tam tavaftır)

Kaynak: Tirmizi, Hacc 41, (866)


Hadis No: 1157

Ravi: Ümmü Seleme

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim, hacc veya umre için Mescid-i Aksa’dan Mescid’i Haram’a (kadar) ihrama girerse, geçmiş ve gelecek bütün günahları affedilir veya cennet kendisine vacib olur.” -Ravi, Resulullah’ın hangisini dediği hususunda şekke düştü-

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 9, (1741); İbnu Mace, Menasik 49, (3001-3002)


Hadis No: 1158

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav), Ensar’dan Ümmü Sinan admdaki bir kadına: “Bizimle haccetmekten seni ne alıkoydu?” diye sordu. Kadın: “Ebu fülanın (kocasını kasteder) sadece iki sulama devesi var. Biriyle o ve oğlu haca gitti, öbürü (ile de ben kaldım) arazimizi suluyor (um)” dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav): “Öyleyse Ramazan’da (yapacağın) umre, (kaçırdığın) bir haccin veya benimle (yapmış olacağın) bir haccin kazasıdır. Ramazan gelince umre yap. Zira Ramazan’daki bir umre hacca muadil olur.”

Kaynak: Buhari, Umre 4, Cezau’s-Sayd 26; Müslim, Hacc 222; Nesai, Sıymm 6, (4,130)


Hadis No: 1159

Ravi: Ebu Bekr İbnu Abdirrahman

Tanım: Bir kadın Resulullah (sav)’a gelerek: “Ben haccetmek için hazırlık yapımştım. Bana (bir mani) arz oldu ne yapayım?” “Ramazan’da umre yap, zira o ayda umre tıpkı hacc gibidir” buyurdu.

Kaynak: Muvatta, Hacc 66, (1, 347); Ebu Davud, Hacc 79, Tirmizi, Hacc 95, (939); Nesai, Sıyam 6, (4, 130); İ


Hadis No: 1160

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hiç bir kul, kurban günü, Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz, Zira, kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyle ise, onu gönül hoşluğu ile ifa edin.” (Rezin şunu ilave etmiştir: “Kurban sahibine, hayvanın her bir tüyü için sevap vardır.”)

Kaynak: Tirmizi, Edahi 1, (1493); İbnu Mace, Edahi 3, (3126)


Hadis No: 1161

Ravi: Ebu Bekri’s-Sıddik

Tanım: Resulullah (sa}’a: “Hangi hacc daha efdaldir?” diye sorulmuştu. “Yüksek sesle telbiye getirilip, kurban kesilerek yapılan hacc!” diye cevap verdi.”

Kaynak: Tirmizi, Hacc 14, (827), Tefsir, Al-i İmran (3001)


Hadis No: 1162

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hacc ve umredir.”

Kaynak: Nesai, Hacc 4, (5, 114); İbnu Mace, Menasik 8, (2902)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*