Gece Namazı İle İlgili HadislerHadis No: 2990

Ravi: Bilal

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yaşayan salihlerin adetidir; Rabbinize yakınlık (vesilesi)dir, günahlardan koruyucudur, kötülüklere kefarettir, bedenden hastalığı kovucudur.”

Kaynak: Tirmizi, Da’avat 112, (3543, 3544)


Hadis No: 2991

Ravi: İbnu Amr İbni’l-As

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim geceyi on ayet okuyarak ihya ederse gafiller arasına yazılmaz. Kim de yüz ayetle gecesini ihya ederse “kanitin” zümresine yazılır. Kim de bin ayet okuyarak geceyi ihya ederse mukantırin arasında yazılır.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 326, (1398)


Hadis No: 2992

Ravi: Abdullah İbnu Habeşi

Tanım: Resulullah (sav)’a: “Hangi amel efdaldir?” diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: “Kıyamı uzun olan.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 313, (1325)


Hadis No: 2993

Ravi: Ubadetu’bnu’s-Samit

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Geceleyin kim uyanırsa şunu söylesin: “Allah’tan başka ilah yoktur, O birdir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’na aittir, O herşeye kadirdir. Hamd Allah’a aittir, Allah münezzehtir, Allah büyüktür, bütün amel ve ibadetler için gereken güç ve kuvvet Allah’tandır.” Sonra Aleyhissalatu Vesselam buyurdular: “Rabbim beni affet!” desin veya dua ederse duasına cevap verilir. Eğer abdest alır ve namaz kılarsa namazı kabul edilir.”

Kaynak: Buhari, Teheccüd 21


Hadis No: 2994

Ravi: Muğire İbnu Şu’be

Tanım: Resulullah (sav) ayakları kabarıncaya kadar geceleri kalkıp namaz kılardı. Kendisine: “Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetti (niye kendini bu kadar hırpalıyorsun?)” denildi. “Şükredici bir kul olmayayım mı?” cevabını verdi.”

Kaynak: Buhari, Teheccüd 16, Tefsir, Feth 1, Rikak 20; Müslim, Siffitu’l-Münafikin 79, (2819); Tirmizi, Sala


Hadis No: 2995

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) gece namazını hiç terketmezdi. Öyle ki hastalanacak veya ağırlık hissedecek olsa oturarak kılardı.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 307, (1307)


Hadis No: 2996

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: Allah, geceleyin kalkıp namaz kılan ve hanımını da uyandıran, hanımı imtina ettiği takdirde yüzüne su döken kula rahmetini bol kılsın. Allah, geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, kocası imtina edince yüzüne su döken kadına da rahmetini bol kılsın.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 307, (1308); Nesai, Kıyamu’l-Leyl 5, (3, 205)


Hadis No: 2997

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: Biriniz uyuyunca ensesine şeytan üç düğüm atar. Her düğümü atarken, düğüm yerine eliyle vurarak “üzerine uzun bir gece olsun, yat” dilediğinde bulunur. Adam uyanır ve Allah’ı zikrederse bir düğüm çözülür, abdest alacak olursa bir düğüm daha çözülür, namaz kılarsa bütün düğümler çözülür ve böylece canlı ve hoş bir halet-i ruhiye ile sabaha erer. Aksi halde habis ruhlu (içi kararmış) ve uyuşuk bir halde sabaha erer.”

Kaynak: Buhari, Teheccüd 12, Bed’ü’l-Halk 11; Müslim, Müsafirin 207, (776); Muvatta, Kasru’s-Salat 95, (1, 1


Hadis No: 2998

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Resulullah (sav)’ın yanında bir adamın zikri geçti ve sabaha kadar uyuduğu namaza kalkmadığı söylendi. Aleyhissalatu Vesselam: “Bu adamın kulağına şeytan işemiştir” buyurdu.

Kaynak: Buhari, Teheccüd 13, Bed’ü’l-Halk 11; Müslim, Müsafirin 205, (774); Nesai, Kıyamu’l-Leyl 6,(3, 204)


Hadis No: 2999

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “(Mutad olarak) geceleyin namaz kılan bir kimse, uykunun galebe çalmasıyla (bir gece uyuyakalsa ve namazını kılamasa) Allah Teala hazretleri onun namazının sevabını yine de yazar, onun uykusu (Allah’ın ona yaptığı bir ikram) bir sadaka olur.”

Kaynak: Muvatta, Salatu’l-Leyl 1, (1, 117); Ebu Davud, Salat 310, (1314); Nesai, Kıyamu’l-Leyl 61, (3, 257)


Hadis No: 3000

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) Allah Teala Hazretleri geceleyin uyandırmışsa seher vakti girinceye kadar, hizbini tamamlardı.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 312, (1316)


Hadis No: 3001

Ravi: Mesruk

Tanım: Hz. Aişe (ra)’ye sordum: “Resulullah (sav)’a göre hangi amel efdaldi?” Bana: “Devamlı olan!” diye cevap verdi. Ben tekrar: “Gecenin hangi vaktinde kalkardı?” dedim. “Bağıranı -yani horozu- işittiği zaman kalkardı!” diye cevap verdi.

Kaynak: Buhari, Teheccüd 7, Rikak 18; Müslim, Müsafirin 131, (741); Ebu Davud, Salat 312, (1317); Nesai, Kıy


Hadis No: 3002

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav)’ın gece namazı on rek’atti. Bir rek’at de tek kılardı. Sabahın sünnetini iki rek’at kılardı. Böylece hepsi onüç rek’at olurdu. (Bu metin Müslim ve Ebu Davud’da gelmiştir)

Kaynak: Buhari, Teheccüd 10; Müslim, Müsafirin 121, 124, (736, 737); Muvatta, Salatu’l-Müsafirin 8 (1, 120);


Hadis No: 3003

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz gece namazına kalkınca ilk önce iki hafif rek’atle namaza başlasın.” (Ebu Davud’da şu ziyade var: “…Sonrada dilediğin kadar uzat.”)

Kaynak: Müslim, Müsafirin 198, (768); Ebu Davud, Salat 313 , (1323,1324)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*