Gazveler – Taif İle İlgili HadislerHadis No: 4283

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) Taif’i kuşatınca hiç bir netice elde edemedi. Bunun üzerine: “İnşaallah yarın yolcuyuz (muhasarayı kaldıracağız)” dedi. Bu Ashabın pek ağrına gitti: “Yani Taif’i fethetmeden gidecek miyiz? -bir rivayette dönecek miyiz” -dediler. Aleyhissalatu vesselam da: “Sabahleyin saldırın!” buyurdular. Sabahleyin saldırdılar ve birçokları yaralar aldı. Resulullah tekrar: “Yarın inşaallah gideceğiz!” buyurdular. Bu sefer askerler memnun kaldılar. Aleyhissalatu vesselam (onların haline) güldü.

Kaynak: Buhari, Megazi 56, Edeb 68, Tevhid 31; Müslim, Cihad 82, (1778)


Hadis No: 4284

Ravi: Osman İbnu Ebi’l-As

Tanım: Sakif hey’eti geldiği zaman, Resulullah (sav)’ın yanına indiler. Aleyhissalatu vesselam onları mescidde ağırladı, ta ki kalplerini daha bir rikkate getirip müessir olsun. Onlar (müslüman olup bey’at yapmak için) öşür alınmamasını, cihada çağrılmamalarını ve namazın kendilerine farz kılınmamasını şart koştular. Resulullah (sav): “Sizden öşür alınmasın, cihada da çağrılmayın. Ama rükusuz (namazsız) bir dinde hayır yoktur” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Haraç 26, (3026)


Hadis No: 4285

Ravi: Vehb İbnu Münebbih

Tanım: Bey’at yaptıkları zaman Sakif’in durumu ne idi?” diye sordum. “Sadaka (zekat=vergi) vermemeyi, cihad etmemeyi şart koştular” dedi ve Resulullah (sav)’ın: “(Onlar gerçek manada müslüman olunca, kendiliklerinden) zekat da verecekler, cihada da katılacaklar!” dediğini işittiğini söyledi.

Kaynak: Ebu Davud, Haraç 26, (3025)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*