Fakirullah HazretleriAnadolu’da yetişen evliyanın büyüklerindendir. İsmi, İsmail bin Kasım bin Abdülcemal’dir. Fakirullah lakabı ile tanınmıştır. 1656 (H.1067)da Siirt’in Tillo kasabasında doğdu. 1734 (H.1147)te orada vefat etti. Kabri oradadır.

Dedesi Molla Abdülcemal, Peygamber efendimizin amcası hazret-i Abbas’ın torunlarındandır. Dedesi ve babası Tillo’da müderris idiler.

Fakirullah hazretlerinin annesi, dinimizin emir ve yasaklarına çok dikkat eden saliha bir hanımdı. Abdestsiz meme ve yiyecek vermemeye çok dikkat ederdi. Babası küçük yaştan itibaren ilim öğretmeye başladı. Tahsilini yirmi dört yaşında tamamlayıp, zahiri ve batıni ilimlerde mütehassıs bir alim ve veli olarak yetişti. Babasının vefatından sonra yerine müderris oldu ve pekçok talebe yetiştirdi.

Fakirullah hazretleri, haramlardan ve şüpheli şeylerden çok sakınırdı. İnsanın marifet-i ilahiyyeye kavuşması için çok önemli bir husus olan helal lokma yemeye son derece dikkat ederdi. Tarlasını abdestli eker, biçer, hasad eder ve öşrünü verirdi. Bundan sonra eldeğirmeninde öğütür, ekmek yapardı. Yiyeceklerine hiçbir şüphe karışmamasına çok dikkat ederdi. Gecelerini ibadetle, gündüzlerini de oruçla geçirirdi. Allahü tealayı bir an unutmazdı. Kırk yaşına kadar bu hal üzere devam etti. Kırk yaşında latif mizacı değişip, yüksek hallere kavuştu. Kırk sekiz yaşındayken bir Cuma gecesi karanlıkta evinin avlusunda bulunan on beş metre derinliğinde kuru bir kuyuya düştü. Sadece sol kaşı üzerinde ince bir sıyrıkla kurtuldu, vücuduna hiçbir şey olmadı.

Abdülkadir-i Geylani, Ahmed Rıfai ve Cüneyd-i Bağdadi hazretleri gibi pek çok velinin rûhaniyetinden feyz aldı. Tasavvufda Gavs denilen dereceye yükseldi.

Yetiştirdiği talebeleri arasında kendisine en yakın İbrahim Hakkı Erzurûmi hazretlerinin babası Molla Osman idi. İbrahim Hakkı da dokuz yaşından itibaren, babası ile Fakirullah hazretlerinin sohbet ve hizmetlerinde bulundu. Neticede sohbet ve derslerinde yetişip büyük bir alim ve veli oldu.

İsmail Fakirullah hazretlerinin kerametleri ve menkıbeleri meşhûrdur. Kendisine muhalefet ve edepsizlik edenler, çeşitli belalara düşmüşler ve pişman olmuşlardır.

İsmail Fakirullah hazretleri yaşı sekseni geçince, 1734 (H.1147) Şevval ayının ortalarında bir Cuma gecesi evladını ve torunlarını yanına çağırıp, ilim öğrenmelerini ve salih amel ile meşgul olmalarını vasiyet etti. Sonra Yasin-i şerif okumalarını istedi. Yasin-i şerifin “Selamün kavlen…” ayet-i kerimesi okunurken, “Allah” diyerek rûhunu teslim eyledi.

Fakirullah Hazretleri Türbesi Nerededir?

Türbesi Tillo’da olup, sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir.

fakirullah-hazretleri-türbe
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*