Cuma Gecesi Yapılacak İbadetlerCuma gecesi ( Yani Perşembeyi Cuma gününe bağlayan gece) Kur’an okumalı. Bilhassa sure-i Kehf’i okumağa devam etmelidir. İbn Abbas ve Ebu Hüreyre (R.A)’den rivayet olundu ki:

“Cuma gecesi veya günü kim Kehf suresini okursa, okuduğu yerden ta Mekke’ye kadar mesafeyi aydınlatacak şekilde kendisine bir nur verilir. Gelecek cumaya kadar hatta üç günden fazlasıyla günahları bağışlanır. Sabaha kadar yetmiş bin melek onun için istiğfar eder. Dert, sıkıntı, zatülcenb, alalık ve cüzzam hastalıkları ile deccalin fitnesinden muafiyet kazanır.”

Mümkünse cuma günü yirmi dört saat zarfında bir hatim indirmeli. Hatimi sabah namazında veya akşam namazında veyahut cuma ezanı ile ikamet arasında bitirmelidir. Çünkü bunda büyük fazilet vardır. Abidler cuma günü ihlas suresini bin kere okumayı da müstehabattan saymışlardır. On veya yirmi rekatta bin ihlas okumak, bir Kur’an hatminden sevap olduğunu da söyleyenler olmuştur. Yine onlar Peygamber üzerine, bin salavat getirirler ve bin kere ” Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahi vallahü ekber” derlerdi. Cuma gün veya gecesinde Müsebbeat-i seb’a yı okumak da güeldir. Peygamber Efendimiz hiç bir vakitte muayyen sureler okumamıştır. Ancak cuma günü ve gecesinde okurdu. Cuma akşamında İhlas ve Kafirun surelerini okurdu. Rivayet olunduğuna göre, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Cum’a ve Münafikun surelerini cumanın farzında okurmuş. Cuma sabahında Lokman ve Hel eta alel’insan surelerini okuduğu rivayet edilmiştir.

Cuma Gecesinde Salavat Getirmenin Sevabı

Peygamber Efendimiz bir mübarek hadisinde ; Cuma gününde benim üzerime seksen salavat-ı şerife getirenin Alalh seksen senelik günahını mağfiret eder. buyurmuştur. 

Kaynak: İhyau Ulumid Din – Cilt 1

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cum’a, en hayırlı günlerinizden biridir. Hz. Adem aleyhisselam(ıntoprağı) o gün yaratıldı, o gün kabzedildi. (Kıyamette Sur’a) o gün üflenecek, sayha da o günde olacak. Öyleyse o gün bana salavatı çok okuyun. Zira salavatlarınız bana arzedilir.” Orada bulunanlar: “Salavatlarımız size nasıl arzedilir? Siz çürümüş olacaksınız!” dediler. Aleyhissalatu vesselam: “Allah Teala Hazretleri, Arz’a peygamberlerin cesetlerini yemeyi haram kıldı” buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 207, (1047); Nesai, Cum’a 5, (3, 91,92)

Bugünde istiğfar da müstehb olduğu için salavat-ı şerifelere istiğfarı da katmalıdır.

 

 
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*