Cihad’ın Adabı İle İlgili HadislerHadis No: 1022

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) gazve yaptığı zaman: “Ey Rabbim sen benim destekçim ve yardımcımsın. Senin sayende çare düşünür, senin sayende saldırır, senin sayende mukatele ederim” derdi.

Kaynak: Tirmizi, Da’avat 132, (3578); Ebu Davud, Cihad 99, (2632)


Hadis No: 1023

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) ve askerleri (sefer sırasında) tepeleri tırmandıkça tekbir getirirler, inişe geçince de teşbihte bulunurlardı. Namaz dahi buna göre vazedildi.”

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 78, (2595)


Hadis No: 1024

Ravi: Seleme İbnu’l-Ekva

Tanım: Resulullah (sav) bir gazve sırasında başımıza Hz. Ebu Bekir (ra)’i komutan tayin etti. Bu seferde müşriklerden bir gruba gece baskını yaptık. Onlardan çokça öldürüldü. Ben kendi elimle yedi kişi öldürdüm. Bunlar, farklı ailelerdendi. O gün parolamız: “Ey Mansur (yardım gören) öldür, öldür!” idi.

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 78, (2596), 102, (2638)


Hadis No: 1025

Ravi: Mühelleb İbnu Ebi Sufre

Tanım: Resulullah (sav)’ı dinleyen birisinden, Efendimiz’in şöyle söylediğini naklediyor: “Düşman size gece baskını yaparsa “Ha-mim La yunsarün deyin.”

Kaynak: Tirmizi, Cihad 11, (1682); Ebu Davud, Cihad 78, (2597)


Hadis No: 1026

Ravi: Ka’b İbnu Malik

Tanım: Resulullah (sav) gazveye çıkmaya karar verdiği zaman, şaşırtarak başka bir zan uyandırır ve: “Harb bir hiledir” derdi.

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 101, (2637); Buhari, Cihad 157; Müslim, Cihad 18, (1740)


Hadis No: 1027

Ravi: Muaz İbnu Cebel

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: Gazve iki çeşittir: Birincisi kişinin Allah’ın rızasını aramak için yaptığı gazvedir. Bu maksadla gazve yapan imama da itaat eder, en kıymetli şeyini harcar, ortağına kolaylık gösterir, fesaddan kaçınır. Bunun uykusu da uyanıklığı da tamamen kendisi için ücret olur. Bir de övünmek, riyakarlıkta bulunmak ve kendini satmak için savaşan, imama isyan eden, arzda fesad çıkaran kimse vardır. Böyle gazveden asgari ücreti bile elde edemez.”

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 25, (2515); Nesai, Cihad 46, (6, 49); Muvatta, Cihad 18 (2, 466)


Hadis No: 1028

Ravi: Kays İbnu Abbad

Tanım: Resulullah (sav)’ın ashabı (ra) savaş sırasında ses çıkarmayı sevmezlerdi.”

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 112, (2656)


Hadis No: 1029

Ravi: Ebu’d-Derda

Tanım: Anlattığına göre, cihada giderken, yola çıkıp, halkın geçeceği yere durarak, herkese duyuracak şekilde şöyle bağırırmış: “Ey insanlar: Kimin üzerinde bir borç olduğu halde, cihada katılır ve bilirse ki, öldüğü takdirde bu borç ödenmeyecektir, hemen geri dönsün, sakın peşime takılmasın. Zira, o, bu haliyle cihadın karşılığını alamaz.” (Rezin’in ilavesidir.)

Kaynak: Rezin

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*