Cehri Okuma İle İlgili HadislerHadis No: 2558

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: (Kur’an) her bir namazda okunur. Resulullah (sav) bize hangilerini işittirmişse biz de size işittiriyoruz. Hangilerini de gizlemişse biz de size gizliyoruz.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 129, (797); Nesai, İftitah 58, (2, 163); Buhari, Ezan 104; Müslim, Salat 43, (396)


Hadis No: 2559

Ravi: Ebu Katade

Tanım: Resulullah (sav) bir gece (evinden) çıkmıştı. Hz. Ebu Bekr (ra)’e uğradı. Alçak sesle namaz kılıyordu, Hz. Ömer (ra)’e uğradı, o da yüksek sesle namaz kılıyordu.” Ravi der ki: “Resulullah’ın yanında toplanınca Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Ey Ebu Bekr sana uğradım sen sessizce namaz kılıyordun.” Ebu Bekr: “Ben konuştuğum Zat-ı Zülcelal’e sesimi işittirdim ey Allah’ın Resulü!” cevabını verdi. Hz. Ömer’e de: “Sana da uğradım. Sen yüksek sesle namaz kılıyordun!” dedi. O da şu cevabı verdi: “Ey Allah’ın Resulü! Uyuklayanı uyandırıyor, şeytanı da uzaklaştırıyordum.” (Hadisin metni Ebu Davud’a ait. Hasan Basri rivayetinde der ki: “Resulullah (sav) Hz. Ebu Bekr’e: “Ey Ebu Bekr sen sesini biraz yükselt” dedi. Hz. Ömer’e de; “Sesini sen de biraz alçalt!” buyurdu.”)

Kaynak: Ebu Davud, Salat 315, (1329); Tirmizi, Salat 330, (447)


Hadis No: 2560

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Ebu Hüreyre (ra)’den yapılan rivayette, bu kıssa aynen zikredilir, ancak Hz. Ebu Bekr’e: “Sesini biraz yükselt”, Hz. Ömer’e de: “Sesini biraz alçalt” dedi” cümleleri zikredilmez.” Fakat şu ziyadede bulunur: “Ey Bilal seni, şu sureden ve şu sureden okurken işittim” dedi. (Bilfil) cevaben: “(Kur’an) tatlı bir kelam, Allah onu kısım kısım yapıp bir araya getirdi” dedi. Sonunda Resulullah (sav): “Hepiniz isabet ettiniz!” buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Salat, 310, (1330)


Hadis No: 2561

Ravi: el-Beyazi

Tanım: Resulullah (sav) namaz kılmakta olan insanların yanına geldi. Kıraatte sesleri yüksekti. Hemen: “Namaz kılan kimse Rabbine münacaatta (hususi konuşmada) bulunuyor demektir. Öyleyse ne şekilde münacaatta bulunduğuna dikkat etsin. Kur’an’ı birbirinize cehren okumasın!” dedi.

Kaynak: Muvatta, Salat 29, (1, 80); Ebu Davud, Salat 310, (1332)


Hadis No: 2562

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav)’ın geceleyin kıraati bazan yüksek sesle, bazan da alçak sesle olurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 310, (1328)


Hadis No: 2563

Ravi: Abdullah İbnu Şeddad

Tanım: Hz. Ömer (ra)’in: “Ben üzüntü ve hüznümü yalnız Allah’a açarım…” mealindeki ayeti (Yusuf 86) okurken (boğuk boğuk çıkan) sesini en arka safta olduğum halde işittim.

Kaynak: Buhari, Ezan 70, (Bab başlığında senetsiz olarak zikreder)


Hadis No: 2564

Ravi: Semüre İbnu Cündüb

Tanım: Namazda iki sekte hatırımda kaldı. Biri, imam “Allahuekber” dedikten kıraata başladığı ana kadar geçen sektedir. Diğeri de Fatiha ve zamm-ı sureyi okuyup bitirince rükuya gitme sırasındaki sektedir. (Hadisi rivayet eden Hasan Basri) der ki: “Bunun üzerine İmran İbnu Husayn ona karşı çıktı (ve tek sekte olduğunu söyledi). Sonunda Medine’ye Übeyy (İbnu Ka’b)’e yazıp sordular. (Übeyy verdiği cevapta) Semüre’yi tasdik etti. (Bir diğer rivayette, “…Kıraatten çıkınca bir sekte” denmiştir. Bir diğer rivayette: “…İftitah tekbiri alınca ve kıraatten çıkınca” denmiştir.)

Kaynak: Ebu Davud, Salat 123, (777, 778, 779); Tirmizi, Salat 186, (251); İbnu Mace, İkamet 12, (844, 845)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*