Binme Ve Terkiye Alma İle İlgili HadislerHadis No: 3398

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) Mekke’ye geldiği zaman kendini, Abdulmuttaliboğullarının çocukları karşıladılar. Resulullah (sav) birini önüne, diğerini de arkasına bindirdi.

Kaynak: Buhari, Umre 13, Libas 99, 100; Nesai, Menasik 121, (5, 212)


Hadis No: 3399

Ravi: Abdullah İbnu Cafer

Tanım: İbnu’z-Zübeyr’in, kendisine şunları söylediğini anlatmıştır: “Hatırlar mısın, hani biz Resulullah (sav)’ı karşılamıştık: Ben, sen ve İbnu Abbas!” Abdullah: “Evet hatırlıyorum”, demiş ve ilave etmiştir: “Bizi bineğine almış, seni terketmişti.”

Kaynak: Buhari, Cihad 196; Müslim, Fedailu’s-Sahabe 66, (2427); Ebu Davud, Cihad 60, (2566)


Hadis No: 3400

Ravi: Muaz

Tanım: Resulullah (sav)’ın Ufeyr denen merkebinin terkisinde idim.

Kaynak: Ebu Davud,Cihad 53, (2659)


Hadis No: 3401

Ravi: Ebu’l-Müleyh

Tanım: Ravi, bir adamdan naklen demiştir ki: “Ben Resulullah (sav)’ın terkisinde idim. Hayvanın ayağı kaydı, Ben, “Kör şeytan!” demiş bulundum. Bana: “Böyle söyleme, zira böyle söylersen o büyür, hatta ev kadar olur ve “kendi gücümle onu yere attım!” der. Fakat sen: “Bismillah!” de, zira böyle söylersen o küçülür ve sinek kadar olur.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 86, (4982)


Hadis No: 3402

Ravi: Abdullah İbnu Büreyde

Tanım: Abdullah İbnu Büreyde, babasından (ra) anlatıyor: “Beraberinde bir merkeb olan bir zat Hz. Peygamber’e gelerek: “Ey Allah’ın Resulü! Bin!”dedi ve adam (kayarak, hayvanın) terkisine geçti. Aleyhissalatu vesselam: Hayır, hayvanın önüne binmeye sen benden daha çok hak sahibisin, hakkını bana bağışlarsan o başka!” buyurdu. Adam da: “Önü sana bağışladım!” dedi. Bunun üzerine hayvana bindi.”

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 65, (2572); Tirmizi, Edeb 25, (2774)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*