Bedir; Akabe Ve Bey’atu’r-Rıdvan’a Katılanların Fa İle İlgili HadislerHadis No: 4490

Ravi: Rifa’a İbnu Rafi’ ez-Züraki

Tanım: Cibril aleyhisselam, Resulullah (sav)’a gelerek: “İçinizdeki Bedir ehlini ne addediyorsunuz?” diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: “Müslümanların en faziletlisi!” buyurdu. Cebrail: “Biz de Bedir’e katılan melekleri öyle (en faziletlimiz) biliyoruz!” dedi. Rifa’a (ra) da Bedir ehlindendi. Rafi’ ise Akabe ehlindendi ve oğluna: “Akabe bey’atlerinde hazır bulunmam yerine Bedirde hazır bulunmuş olmam beni sevindirmez!” derdi.

Kaynak: Buhari, Megazi 11


Hadis No: 4491

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah Teala Hazretleri, Bedir Ehli(nin yaptığı fedakarlık ve ihlasları)na muttali oldu da: “Artık ne isterseniz yapın. Ben sizi affetmişim!” buyurdu.”

Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 9, (4654)


Hadis No: 4492

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “(Hudeybiyede) ağaç altında Bey’at edenlerden hiç kimse ateşe girmeyecektir.”

Kaynak: Müslim, Fezailu’s-Sahabe 163, (2496); Ebu Davud, Sünnet 9, (4653); Tirmizi, Menakıb, (3859)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*