Atın Vasıfları İle İlgili HadislerHadis No: 2207

Ravi: Ebu Vehb el-Cüşemi

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Size alnı sakar, ayakları sekili kahverengi atı veya alnı sakar ayakları sekili kızıl atı veya alnı sakar, ayakları sekili siyah atı tavsiye ederim.” Ebu Vehb’e: “Kızılın tafdil edilişinin sebebi nedir?” diye soruldu. Şu cevabı verdi: “Çünkü, Hz. Peygamber (sav) bir seriyye göndermişti. Zafer haberini ilk getiren kızıl atın sahibi idi.” (Nesai’de şu ziyade vardır: “(Allah yolunda) at besleyin, alınlarından ve arkalarından okşayın. Boyunlarına takı bağlayın fakat kiriş bağlamayın.”)

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 44, (2544); Nesai, Hayl 3, (6, 218, 219)


Hadis No: 2208

Ravi: Ebu Katade

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Atların en hayırlısı alnında küçük bir sakar, üst dudağında beyaz beneği olan siyahtır. Bunun üç ayağı sekili. Ön sağ ayağı sekisiz siyah takip eder. Eğer siyah değilse alacası, böyle olan kahverengi hayırlıdır.”

Kaynak: Tirmizi, Cihad 20, (1696, 1697); İbnu Mace, Cihad 14, (2789)


Hadis No: 2209

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav): “Atın bereketi kızıllığındadır.” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 44, (2545); Tirmizi, Cihad 20, (2454)


Hadis No: 2210

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) şikal attan hoşlanmazdı. Bu, atın ön sağ ve arka sol ayağında veya ön sol, arka sağ ayağında (çaprazlama) seki bulunmasıdır. Ancak şikal için şöyle diyen de olmuştur: “Atın üç ayağının sekili, birinin sekisiz olmasıdır veya üçünün sekisiz, birinin sekili olmasıdır, şikal sadece arka ayakta olur. Şu da söylenmiştir: “Şikal, beyazlı alaca ihtilafının çaprazlama olmasıdır.”

Kaynak: Müslim, İmaret 102, (1875); Ebu Davud, Cihad 46, (2547); Tirmizi, Cihad 21, (1698); Nesai, Hayl 4, (


Hadis No: 2211

Ravi: Urve İbnu’l-Ca’d

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Atın alnına hayır bağlanmıştır: “(Bu hayır), sevap ve ganimettir. Bu hal kıyamete kadar bakidir.”

Kaynak: Buhari, Cihad, 43, 44, Humus 8; Müslim, İmaret 98, (1873); Tirmizi, Cihad 19, (1694); Nesai, Hayl 7,


Hadis No: 2212

Ravi: Utbe İbnu Abdillah es-Sülemi

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Atın alnındaki tüyleri kesmeyin (boynunun üstündeki) yeleleri de kesmeyin, kuyruğundaki tüyleri de. Çünkü kuyruğu sinekleri vs. kovalar, yeleleri onu ısıtan elbisesidir, alnı ise orada hayır bağlıdır.”

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 43, (2542)


Hadis No: 2213

Ravi: Cerir

Tanım: Resulullah (sav)’ı atın alnındaki tüyleri parmaklarıyla bükerken gördüm. Büküyor ve şöyle diyordu: “Atın alnına Kıyamet gününe kadar hayır bağlanmıştır. Bu hayır sevap ve ganimettir.”

Kaynak: Müslim, İmaret 97, (1872); Nesai, Hayl 7, (6, 221)


Hadis No: 2214

Ravi: Yahya İbnu Said

Tanım: Resulullah (sav)’ın ridası ile atının alnını okşadığı görüldü. Bunun sebebi sorulunca şu cevabı verdi: “Ben bu gece at mevzuunda azarlandım.”

Kaynak: Muvatta, Cihad 47, (2,468)


Hadis No: 2215

Ravi: Ebu Zerr

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hiçbir Arabi at yoktur ki, her seher vaktinde şu kelimelerle dua etmesine izin verilmesin: “Ya Rabbi, Beni insanoğlundan diledigine temlik ettin, beni onun malı kıldın. Öyleyse beni, ona onun en sevgili malı, en sevgili ehli kıl” veya “Beni ona, onun en sevgili malından ve ehlinden biri kıl.”

Kaynak: Nesai, Hayl 9, (6,223)


Hadis No: 2216

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) dişi ata feres derdi.

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 45, (2546)


Hadis No: 2217

Ravi: Sehl İbnu Sa’d

Tanım: Resulullah (sav)’ın bizim bahçemizde bir atı vardır, adı el-Lahif idi.

Kaynak: Buhari, Cihad 46


Hadis No: 2218

Ravi: Ali

Tanım: Resulullah (sav)’a bir katır hediye edilmişti, ona bindi. Ben kendisine: “Eşekleri atlara aşırtsak da bunun gibi katırlar elde etsek olmaz mı?” dedim. Şöyle cevap verdi: “Bunu (şeriatın bu meseledeki hükmünü) bilmeyenler yapar.”

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 59, (2565); Nesai, Hayl 10, (6, 224)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*