Akşam Namazının Nafilesi İle İlgili HadislerHadis No: 2955

Ravi: Enes

Tanım: Müezzin akşam ezanını okuduğu zaman Resulullah (sav) ashabından bir grup kalkıp mescidin sütunlarına doğru koşup Resulullah (sav) (evinden) çıkıncaya kadar akşamdan önce ikişer rek’at nafile kılıyordu. (Müslim’in rivayetinde şu ziyade var: “Bazan bir yabancı gelip mescide girecek olsa, namaz kılanların çokluğunu görünce, akşamın farzını kılınmış zannederdi.”)

Kaynak: Buhari, Ezan 14, Salat 95; Müslim, Müsafirin 303, (837); Nesai, Ezan 39, (2, 28, 29)


Hadis No: 2956

Ravi: Abdullah İbnu Mugaffel el-Müzeni

Tanım: Resulullah (sav) dediler ki: “Akşamdan önce iki rek’at namaz kılın.” (Efendimiz) sonra, insanların bunu bir sünnet yapmasından korkarak “Dileyen kılsın” dediler.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 300, (1281); Buhari, Teheccüd 36, İ’tisam 27; Müslim, Müsafirin 304, (838)


Hadis No: 2957

Ravi:

Tanım: Sahiheyn’in kaydettiği bir başka rivayette şöyle gelmiştir: “Resulullah (sav): “Akşam namazından önce namaz kılın” dediler ve (bunu üç kere tekrar ettiler), üçüncüde ise, halk bunu bir sünnet edinir korkusuyla, “Dileyen” buyurdular.”

Kaynak:


Hadis No: 2958

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav)’la birlikte, akşam namazından sonra hane-i saadetlerinde iki rek’at (nafileyi) kıldım.

Kaynak: Tirmizi, Salat 320, (432)


Hadis No: 2959

Ravi: Ka’b İbnu Ucre

Tanım: Resulullah (sav) Beni Abdi’l-Eşhed mescidinde akşam namazını kılmıştı. Cemaat, farzı bitirince nafileyi kılmaya başladı. Bunu gören Resulullah: “Bu, evlerin namazıdır” buyurdular. (Nesai’de şu ifade vardır: “Size, bu namazı evlerde kılmanız gerekir.”)

Kaynak: Ebu Davud, Salat 304, (1300); Nesai, Kıyamu’l-Leyl 1, (3,198, 199)


Hadis No: 2960

Ravi: Mekhul

Tanım: Merfu olarak rivayet ettiğine göre, Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim akşam namazından sonra hiç konuşmadan iki rek’at -bir rivayette dört- kılarsa namazı ılliyyuna yükseltilir.” [Rezin tahriç etmiştir. (Feyzu’l-Kadir 6, 167)

Kaynak: Rezin


Hadis No: 2961

Ravi: Huzeyfe

Tanım: Resulullah (sav) derdi ki: “Akşamın farzından sonraki iki rek’ati kılmada acele edin, çünkü onlar farz namazla birlikte yükselirler.” [Rezin ilavesidir. (Feyzu’l-Kadir 4, 307)]

Kaynak: Rezin

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*