• Kötülüğe İyilikle Yanıt Vermek

    Allahü Teala Ra’d suresinin 22. ayet-i kerimesinde (mealen): “…Ve kötülüğü iyilikle def’ ederler..” buyurmaktadır. Yani: O takva sahibi mü’minler, insanlık icabı bir kusur yapmış olunca […]

  • İrade-i Cüz’iyye

    İrade-i Cüz’iyye: Cenâb-ı Hakk’ın kuluna verdiği mahdut bir salâhiyet ve tercih hakkıdır. Fakat ehemmiyeti pek büyüktür. Zîrâ insan, irâdesini hayra sarf ederse Mevlâ hayrı, şerre […]

  • hacet namazı

    Zilhicce Ayı

    3 Eylül 2016 Cumartesi günü Zilhicce ayının birinci günüdür.  Bu mübarek ayda yapmamız tavsiye edilen ibadet ve bu ayın ehemmiyetinden bahsetmeye çalışacağız. Kameri ayların 12’ncisi […]